Nytt nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening

Du kan også lese om bruk av legevakt før og etter fastlegeordningen, og et intervju med professor Eduardo Bruera.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media