Ti år med høyaktiv antiretroviral terapi mot hiv

Disse spørsmålene er forsøkt besvart i en multinasjonal studie fra Europa og USA, basert på data fra over 20 000 hivinfiserte personer. Man vurderte behandlingens effekt på virusmengde, aidsutvikling og totaldødelighet i løpet av det første året.

Ti år med høyaktiv antiretroviral terapi mot hiv

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media