Redusert fertilitet øker risikoen for misdannelser

Barn født etter assistert befruktning har økt risiko for misdannelser i forhold til andre barn. Det er uklart om dette skyldes nedsatt fertilitet per se eller fertilitetsbehandlingen.

Redusert fertilitet øker risikoen for misdannelser

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media