Medikamentell forebygging av type 2-diabetes

Rosiglitazon brukes for å redusere blodsukkernivået ved type 2-diabetes. En ny studie viser at midlet kanskje også kan forebygge utvikling av sykdommen hos pasienter med høy risiko.

Medikamentell forebygging av type 2-diabetes

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media