Bør lyskebrokk opereres eller observeres?

I en ny studie ble 160 menn med asymptomatisk lyskebrokk randomisert til operasjon eller observasjon (1). Resultatene viste ingen forskjell i smerte, generell helse, fysisk aktivitet eller bruk av smertestillende medikamenter mellom gruppene etter 12 måneder.

Bør lyskebrokk opereres eller observeres?

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media