Antiangiogene proteiner knyttes til preeklampsi

Endoglin og fms-likt tyrosinkinase-1 er antiangiogene proteiner som sammen med humant placentalaktogen har vært knyttet til utvikling av preeklampsi. Sammenhengen bekreftes i en amerikansk pasient-kontroll-studie av 72 kvinner som utviklet preeklampsi før uke 37.

Antiangiogene proteiner knyttes til preeklampsi

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media