Redusert lungefunksjon ved fødselen gir økt risiko for astma

Det viser resultatene fra den norske Miljø og barneastma-studien, en prospektiv fødselskohortstudie etablert i 1992 - 93. Redusert lungefunksjon ved fødselen var signifikant assosiert med dårligere lungefunksjon som tiåring.

Redusert lungefunksjon ved fødselen gir økt risiko for astma

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media