Barn med høy feber bør ikke hyperventilere

Mekanismen for feberkramper antas å være relatert til kombinasjonen av feber og en umoden hjerne. Selve årsakssammenhengen er fremdeles ukjent, men en ny dyrestudie antyder at hyperventilering kan være en sentral faktor.

Barn med høy feber bør ikke hyperventilere

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media