Autisme er vanligere enn tidligere antatt

Undersøkelsen bekrefter tidligere antakelser om at forekomsten av autismespektertilstander er høyere enn tidligere antatt.

Autisme er vanligere enn tidligere antatt

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media