Verden kjemper mot kreften

Generaldirektør LEE Jong-Wook i WHO ønsker en global strategi mot kreft.

Foto WHO/P.Virot

Kreft er nå den nest mest vanlige dødsårsaken i verden. Mer enn 20 millioner mennesker lever med kreft, og hvert eneste år dør rundt sju millioner av sykdommen. Det anslås at tallet vil øke med 50 % i løpet av 15 år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ny resolusjon

- Kreft er en enorm byrde for pasienter, pårørende og samfunnet. Det er en av de vanligste dødsårsaker i verden, og forekomsten øker, særlig i utviklingsland, sier generaldirektør i WHO, LEE Jong-Wook.

Under Verdens helseforsamling i mai ble det vedtatt en resolusjon om kreftforebygging og -kontroll. Resolusjonen oppfordrer alle land til å utforme nasjonale kreftprogrammer, og rette fokus mot forebygging, tidlig diagnose og screening, samt forbedret behandling og palliativ medisin.

Kontrollstrategi

Denne uken har en nyetablert komité, Cancer Advisory Committee, vært samlet i Genève for å utarbeide en global kontrollstrategi for kreft. Komiteen består av krefteksperter fra 15 land, blant annet Brasil, India, Japan, Slovenia, Tunisia, USA og Storbritannia.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media