Ny brosjyre om hypertensjon

Brosjyren forklarer hva høyt blodtrykk er, hvordan blodtrykket blir målt, og hva som er årsakene til høyt blodtrykk. En stor del av brosjyren tar for seg hva den enkelte kan gjøre selv for å redusere blodtrykket, og dermed redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, melder Nasjonalforeningens nettsider.

Brosjyren kan bestilles fra foreningens nettsider: www.nasjonalforeningen.no

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media