1,6 milliarder mer til sykehusene i 2003

Regjeringen varslet allerede i statsbudsjettforslaget for 2004 at de ville komme tilbake med forslag om tilleggsbevilgninger for 2003. Årsaken er at sykehusene hittil i år har behandlet flere pasienter enn det som var lagt til grunn i årets budsjett. Opprinnelig var det budsjettert med uendret aktivitet fra 2002 til 2003, men sykehusene har ifølge Helsedepartementet hatt en aktivitetsvekst på 5 %. I tillegg har utbetalingene til poliklinisk behandling økt med drøyt 9 %, skriver Helsedepartementet i en pressemelding. Det høye aktivitetsnivået i 2003 har bidratt til fortsatt reduksjon i ventetidene.

Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning lyder på 1 470 millioner kroner knyttet til den økte aktiviteten ved sykehusene, og 150 millioner kroner knyttet til endelig avregning av innsatsstyrt finansiering for 2002.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media