Ny administrerende direktør i Helse Nord

Finn Henry Hansen har fungert i stillingen etter at Marit Eskeland gikk på dagen 6. januar i år.

Fra Folkehelseinstituttet

Vorland er i dag divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han er cand.med. fra Belgia, professor i medisin fra Universitetet i Tromsø og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Vorland har også en mastergrad i folkehelsevitenskap og er cand.real. Fra 2002 har han vært tilsatt som divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt. I perioden 1986 – 2002 arbeidet han som avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I en periode på tre år var han sjef for alle medisinske serviceavdelinger ved UNN.

Muligheter til å få til noe

- Hovedutfordringen i Helse Nord RHF er å få alle helseforetakene til å spille sammen på en god måte slik at nordlendingene får tilbud om gode og moderne spesialisthelsetjenester. Jeg gleder meg svært til å ta fatt på en jobb som er utfordrende, men hvor det er gode muligheter til virkelig å få til noe, sier Vorland.

Tidspunktet for tiltredelse er ikke endelig avklart. Nåværende konstituert administrerende direktør Finn Henry Hansen fortsetter frem til Vorland tiltrer.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media