Test kunnskaper fra siste nummer av Tidsskriftet

I Tidsskriftet nr. 5 er temaet bruk av betablokkere ved hjertesvikt.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media