Tidligere sentralstyremedlems tale til landsstyret

Anette Fosse trakk seg fra sentralstyret i slutten av januar fordi hun var dypt uenig i opptakten til evalueringen av generalsekretæren og følgene av den.

Til debattsidene

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media