Debatt
07.10.2019
Overdiagnostikk og overbehandling er en utfordring innen norsk helse, men friske folk blir ikke syke fordi de vil bruke 600 kroner på å spare 150. I sitt innlegg «Legeetikk på billigsalg»...
07.10.2019
CashPoints og legetimer hører ikke sammen. En konsultasjon hos Dr.Dropin kan foregå slik: «Vær så god, her er resepten din – og 150 CashPoints hos Norwegian på kjøpet. Kjøper du flere helsetjenester...
07.10.2019
Helsetilsynet avgjorde nylig i en enkeltsak at det offentlige må fortsette privat betalt immunterapi. Vedtaket kan få uønskede konsekvenser for prinsippet om likeverd og hvordan nye metoder innføres...
07.10.2019
Etableringen av immunterapi ved metastatisk kreftsykdom har avdekket et presserende behov for prediktive biomarkører. Her presenteres molekylær avbildning som unik kandidat for utvikling av robuste...
23.09.2019
A spinal cord injury registry has been shown to constitute a useful tool for raising the quality of the treatment provided to patients with a spinal cord injury. There are relatively few spinal cord...
23.09.2019
Et ryggmargsskaderegister har vist seg å være et nyttig verktøy for å heve kvaliteten av behandlingen for pasienter med ryggmargsskade. Det er ikke mange ryggmargsskadde i Norge, omtrent 120 nye...
23.09.2019
Det nasjonale karriereveiledningstilbudet er antakelig lite kjent for pasienter og helsevesen. Det er dårlig nytt for folkehelsen. Sykmeldte kan i varierende grad anses å være i en overgang, hvor det...
23.09.2019
Landets patologiavdelinger er i stor grad kvinnedominerte. Er det trygt å jobbe der når man er gravid? Avdeling for patologi ved Stavanger universitetssjukehus tar årlig imot drøyt 35 000 vevsprøver...
23.09.2019
Sentralstimulerende legemidler brukes i økende grad innen behandling av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse i Norge. Måling av serumkonsentrasjonen kan være aktuelt for å evaluere terapieffekter,...
23.09.2019
Doctors who use social media must take care not to create problems for themselves, their patients or the medical profession in general. Doctors, in common with many others, are diligent users of...