Debatt
23.09.2019
Sentralstimulerende legemidler brukes i økende grad innen behandling av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse i Norge. Måling av serumkonsentrasjonen kan være aktuelt for å evaluere terapieffekter,...
23.09.2019
Doctors who use social media must take care not to create problems for themselves, their patients or the medical profession in general. Doctors, in common with many others, are diligent users of...
23.09.2019
Leger som bruker sosiale medier, må være bevisste på at de ikke skaper problemer for seg selv, pasientene eller legestanden generelt. Leger, som mange andre, er flittige brukere av sosiale medier,...
23.09.2019
Migrant and ethnic minority groups across Europe have a rising demand for organ transplantation, particularly renal transplants. Migrant and ethnic minority groups have a significant and growing need...
19.09.2019
Migranter og etniske minoriteter i hele Europa har økende behov for organtransplantasjon, særlig nyretransplantasjon. Migranter og etniske minoriteter har stort behov for transplantasjoner, og...
09.09.2019
Til tross for forsikringer om endring ligger emnet for prøveforelesningen fremdeles for tett opp til emnet i doktorgradsavhandlingen. En doktorgradskandidat skal vise sine pedagogiske evner med en...
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
03.09.2019
Several animal studies suggest that certain additives used by the food processing industry may have an adverse metabolic effect and impact negatively on immune response functions. These effects...
03.09.2019
Fastlegene garanterer for flere helt sentrale helsepolitiske mål. Ett av de viktigste er at alle skal få helsetjenester etter behov og ikke betalingsevne. Norsk forening for allmennmedisins faggruppe...
02.09.2019
Flere dyrestudier tyder på at enkelte tilsetningsstoffer i bruk i matindustrien kan påvirke metabolisme og immunresponser på en negativ måte. Effekten ser ut til å oppstå via endringer i tarmfloraen...