Debatt
NO IMAGE
06.05.2020
Doctors, nurses and family members are giving heartbreaking accounts of acute respiratory distress, panic and a sensation of suffocation in some COVID-19 patients in the terminal phase. What should...
05.05.2020
Ramadan er i gang. Hvilke råd bør vi gi pasienter i risikosonen som ønsker å faste? Det er ca. 200 000 muslimer bosatt i Norge ( 1 ). I ramadanmåneden er alle friske voksne muslimer pålagt å faste...
NO IMAGE
04.05.2020
A variety of factors can cause food intolerance, and the symptoms span a wide range. It is likely that food intolerance in children is overdiagnosed. Up to 25–40 % of a population self-report...
04.05.2020
Årsakene til matintoleranse er mange, og symptomene spenner over et vidt spektrum. Matintoleranse hos barn er trolig overdiagnostisert. Opptil 25–40 % i en befolkning selvrapporterer at de får utløst...
30.04.2020
Med nåværende antiepileptiske legemidler oppnår rundt to tredjedeler rimelig god anfallskontroll. De øvrige blir ansett som legemiddelresistente. Men er de virkelig det? Rundt en tredjedel av...
27.04.2020
En omlegging av det kommunale helsetilbudet er essensielt i møte med en potensiell koronabølge. I Nesbyen i Hallingdal ble det gjort seks grep som viste seg å være nyttige. Helsesykepleier Bodil...
NO IMAGE
27.04.2020
Surprisingly many nursing home patients can be asymptomatic even after having tested positive for SARS-CoV-2. We would like to share our experience from contact tracing at a nursing home in Bergen...
NO IMAGE
24.04.2020
Det må leggast ein plan for handtering av covid-19-smitte innan psykisk helsevern. Covid-19-pandemien påverker alle. I samfunnet vil arbeidsløysa auke, me får kvardagen endra, og mangelen på struktur...
22.04.2020
Overraskende mange sykehjemspasienter kan være asymptomatiske ved påvist smitte med sars-CoV-2. Vi vil dele vår erfaring med smitteoppsporing ved et sykehjem i Bergen. Da det ble klart at det var...
22.04.2020
Leger, sykepleiere og pårørende kommer med hjerteskjærende beskrivelser av akutt pustebesvær, panikk og kvelningsopplevelse hos enkelte covid-19-pasienter i terminalfasen...