Annonse
Annonse
Debatt
15.02.2019
Blir Lyme-borreliose riktig diagnostisert og behandlet? Etter kontakt med en rekke pasienter kan jeg fastslå at pasienter med mistenkt Lyme-borreliose uten patologiske funn i spinalvæske ikke sjelden...
15.02.2019
Vi brukte fire år på å forhandle med personvernombud på norske sykehus før forskningsprosjektet kunne komme i gang. Slik hindres verdifull kunnskap å nå pasientene. Vi har nettopp avsluttet...
12.02.2019
It is worrisome that researchers disregard serious methodological flaws in the available academic literature on ‘shaken babies’. Circular reasoning has no place in academic studies, and doctors...
11.02.2019
Pasienter med «alvorlig sinnslidelse» uten samtykkekompetanse som er i behov av psykisk helsevern, skal ikke behandles på frivillig grunnlag. For mange behandlere virker det fremmed å treffe vedtak...
11.02.2019
Etter gjeldende psykisk helsevernlov er det ulovlig å hjelpe en psykotisk pasient som av egen fri vilje ber om hjelp. Jeg arbeider på en psykosepoliklinikk og går vakter på et psykiatrisk sykehus. I...
11.02.2019
Fosfatidyletanol (PEth) er en markør for alkoholinntak over tid. I vurdering av helsekrav i førerkortsaker bør man ikke støtte seg til én enkelt PEth-analyse eller denne markøren alene...
11.02.2019
Valproat er kontraindisert ved graviditet. Alle fertile kvinner som behandles med valproat, skal gjennomføre et graviditetsforebyggende program. Valproat er svært teratogent. I Norge er dette...
07.02.2019
Det är bekymrande att forskare bortser från de allvarliga metodologiska bristerna i den befintliga vetenskapliga litteraturen om skakvåld. Cirkelargumentation hör inte hemma i vetenskapliga studier,...
30.01.2019
Consensus is good, but not at the cost of scientific documentation. In a Perspectives article in the Journal of the Norwegian Medical Association I questioned the quality of the medical documentation...
26.01.2019
Violent shaking of infants may lead to a triad of serious injuries to the head and eyes. The question of whether the triad can be used to establish child abuse has been raised. But is the matter that...