Debatt
20.07.2021
At helsevesenet trengte en egen «havarikommisjon» møtte motstand da ideen ble lansert. Nå har Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten vært operativ i to år. Så langt er...
NO IMAGE
20.07.2021
Vil en desentralisering av medisinstudiene i Norge styrke utdanningen, avlaste universitetsklinikkene og samtidig øke rekrutteringen til distriktene? Forutsetningene for å utdanne leger har endret...
02.07.2021
Alkoholabstinens er en dynamisk tilstand med varierende behov for medisinering. Etter vår erfaring er det ofte behov for større doser benzodiazepiner enn det som er angitt i de nasjonale...
01.07.2021
For første gang har alle medisinske fakulteter i Norge innført bestått/ikke bestått som vurderingsform ved eksamen. Dette åpner for en debatt om hvorvidt det bør vedvare. Koronapandemien har medført...
28.06.2021
Den perinatale dødeligheten i Norge har falt dramatisk siden 1970-årene. Innføringen av diagnostisk teknologi i svangerskapsomsorgen forklarer en stor del av nedgangen. Årsakssammenhengene kan...
28.06.2021
Menneskers helse er viktigere enn produsentenes rettighetsbeskyttelse av covid-19-vaksiner. 2. oktober 2020 foreslo India og Sør-Afrika for Verdens handelsorganisasjon (WTO) å unnta alle relevante...
NO IMAGE
28.06.2021
Can COVID-19 cause epilepsy, or increase the tendency to seizures in those with epilepsy? Is it safe for persons with epilepsy to be vaccinated against COVID-19? The Epilepsy Association’s...
25.06.2021
Ambulansetjenesten ønsker og trenger et standardisert verktøy i møte med slagpasienten, og et språk som forstås av mottagende sykehusleger. I sykehusene finnes spesialiserte slagteam som står klare...
25.06.2021
I Norge er det en offentlig målsetning om å gjøre det enklere å ta helsefremmende valg. En mer atferdsorientert politikk med nudging – på norsk dulting – som virkemiddel bør tas i bruk for å gjøre...
08.06.2021
Helseinstitusjoner er skadd og kolleger drept i målrettede militære angrep mot Gaza under den pågående pandemien. Du vil aldri forstå det med mindre du har levd det. Jeg har delt familien min i to...