Debatt
27.03.2020
I ulike roller og sammenhenger utfordres leger for tiden på måter få av oss har erfart tidligere. La oss holde hodet kaldt og hjertet varmt. Som gruppe betraktet er leger kompetitive. Men nå er...
27.03.2020
Som ledd i håndteringen av koronaviruspandemien åpnet Kristiansand legevakt 14. mars en luftveislegevakt i egne lokaler. Koronavirus gir ofte luftveissymptomer sammen med feber og sykdomsfølelse ( 1...
26.03.2020
Where should the coronavirus patients go? ‘All hospital beds in Norway are full.’ This was announced by divisional director, Norwegian Director of Health, Svein Lie on March 6 ( 1 ) – before...
26.03.2020
The COVID-19 pandemic will affect older people and put health personnel to the test. We wish to draw attention to some main principles in acute geriatric medicine. Experiences from China and Northern...
26.03.2020
Ny, norsk veileder for håndtering av nyfødte eksponert for covid-19 via mor er publisert. Covid-19-sykdom forventes å ramme bredt, og det er kun et spørsmål om tid før første fødekvinne med pågående...
25.03.2020
Covid-19: Er det tid for et unntak fra samtykkekravet i helseforskningsloven? Det pågår hektisk aktivitet i forskningsmiljøer over hele landet for å få til sanntidsforskning på pandemien som griper...
25.03.2020
Covid-19-pandemien vil ramme eldre og sette helsepersonell på prøve. Vi vil minne om noen hovedprinsipper i akuttgeriatrisk medisin. Erfaringene fra Kina og Nord-Italia viser at mange av de eldste...
25.03.2020
Could haemophagocytic lymphohistiocytosis be a factor in severe coronavirus disease? Puja Mehta and colleagues have recently published an article in The Lancet in which they discuss whether secondary...
25.03.2020
Very few children have tested positive in the COVID-19 outbreak. This may suggest that children experience only mild symptoms, or that fewer of them pick up the infection. The outbreak of COVID-19...
24.03.2020
Hvor skal koronapasientene ligge? «Det ligger pasienter i alle sykehussenger i Norge.» Dette uttalte fagdirektør Svein Lie 6. mars ( 1 ) – før det var én eneste...