Annonse
Annonse
Debatt
26.06.2018
Statens helsetilsyn fikk ca. 3 000 varsler om alvorlige hendelser i perioden 2010–17. Virksomhetene er pålagt å lære av slike hendelser for å unngå at de gjentar seg. Virksomheter som tilbyr...
26.06.2018
Med moderne behandling og god oppfølging kan hivpositive kvinner gjennomføre svangerskap og fødsel med minimal risiko for smitte til barnet. Om lag en tredel av de snaut 5 000 personene som lever med...
26.06.2018
Det finnes gode argumenter på begge sider av dødshjelpdebatten, men det blir misvisende og for lettvint å bruke den gamle hippokratiske eden som grunnlag for en avvisning av dødshjelp. I...
12.06.2018
We must rethink our approach to preventing suicide in mental health care. Ten years after the launch of the National guidelines for suicide prevention in mental health care ( 1 ), it transpires that...
12.06.2018
Fremtidens psykiske helsevern for voksne bør satse på behandling for utviklingstraumer. Frykten for danske diagnosebaserte pakkeforløp i psykisk helsevern er blitt erstattet med lettelse. Det blir...
12.06.2018
Vi må tenke nytt om forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Ti år etter lanseringen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ( 1 ) kommer det frem at ca. 250...
28.05.2018
I ny nasjonal retningslinje for behandling av hjerneslag anbefales bruk av klopidogrel som sekundærprofylakse. Men hos én av fem er metaboliseringen av klopidogrel nedsatt, det er derfor usikkert om...
25.05.2018
Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer. Mange fagfolk ville bryte loven. Som et ledd i...
18.05.2018
Hvem bærer ansvaret for at legemiddelfeltet er i ferd med å havne i et uføre? I en redaksjonell lederartikkel i Tidsskriftets påskenummer beskriver medisinsk redaktør Geir Jacobsen hvordan en «...
08.05.2018
Situasjonen for legemiddelbehandling i Norge er alvorlig, men det er lys i tunnelen. Ifølge Statens legemiddelverk forårsaker feil legemiddelbehandling årlig rundt 1 000 dødsfall ( 1 ). Et mye større...