Debatt
15.01.2021
Kreftpasienter ble ekskludert fra de første studiene av vaksiner mot covid-19, men likevel blir disse pasientene anbefalt prioritert for vaksinering. Vi mener kreftpasienter trygt kan vaksineres, men...
08.01.2021
Med dagens eksamensordning og flaks kan medisinstudenter bestå eksamen tross alvorlige kunnskapshull. Som medisinstudent på femte året ved Universitetet i Bergen har jeg mye erfaring med hvordan...
06.01.2021
Pankreaskreft har høy dødelighet og symptombyrde og rammer stadig flere nordmenn. Et dedikert kvalitetsregister kan bli avgjørende for å sikre god behandling. Femårsoverlevelsen av pankreaskreft (...
23.12.2020
Ikke en dråpe av en begrenset mengde livsviktig vaksine må gå til spille. Øyefaget har vist vei med innovativ medikamentutnyttelse. Pressemeldingen 2. desember 2020 om at Storbritannia som første...
NO IMAGE
14.12.2020
Air pollution is a well-known risk factor for various diseases, and perhaps also for COVID-19. Air pollution is one of the most critical environmental health risk factors worldwide, and a...
14.12.2020
Norgeshistoriens største, mest kostbare og risikofylte IT-prosjekt er først og fremst et helseprosjekt. Elektronikken er bare et medium. Dette innlegget springer ut av sommerens debatt om...
14.12.2020
Samtaler om barnas situasjon med foreldre som er deprimerte, er noen av de viktigste samtalene man kan ha som behandler, ikke minst i forebyggende øyemed. Foreldrerollen er en av de mest krevende...
14.12.2020
Modifisering av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom kan ha større effekt tidlig i livet. Kan og bør man kartlegge predisposisjon tidligere og med andre metoder enn i dag? LDL-kolesterol ( low...
14.12.2020
Mye tyder på at risikoen for å bli avhengig av cannabis er større enn hva mange har ment. Man kan bli avhengig av cannabis. Brukere kan utvikle toleranse ( 1 ) og oppleve abstinenser når de slutter...
14.12.2020
Alle mennesker, overalt, i all overskuelig framtid, rammes av global oppvarming. Helsepersonell har mange muligheter til å handle for å hindre helseskader. Gjennomsnittstemperaturen i verden har økt...