Annonse
Annonse
Debatt
24.04.2019
Selv om helseministeren har lovet at tilgangen til helsedata skal bli enklere, har dette fortsatt ikke skjedd. Norge har fantastiske helseregistre. I mars 2018 sa helseminister Bent Høie at det...
08.04.2019
We need to work together to build a society where children and adolescents freely can express their gender identity. As doctors working with children and adolescents with gender incongruence, we...
08.04.2019
Vi må sammen jobbe for et samfunn der barn og unge fritt kan uttrykke sin kjønnsidentitet. Som leger som jobber med barn og unge med kjønnsinkongruens, står vi ofte i etisk utfordrende situasjoner,...
08.04.2019
Systematisk gjennomgang og syntese av kvalitative studier kaster nytt lys over årsaker til at ungdom skader seg selv. Familie og helsepersonell strever ofte med å forstå hvorfor ungdommer skader seg...
08.04.2019
Kjære byråkrat: Gi meg turnuslegen tilbake. Hilsen lege-lege. Ingrid Hokstad spør i Tidsskriftet om vi har et imageproblem med våre kjedelige titler i sykehusene ( 1 ). Konklusjonen hennes er at...
08.04.2019
Nye pakkeforløp stiller tydelige krav til henviser til psykisk helsevern og rusbehandling. Et enkelt kartleggingsverktøy gjør det lettere for leger å utrede for traumer og posttraumatisk...
08.04.2019
Vi har laget en retningslinje for håndtering av atraumatiske skuldersmerter i primærhelsetjenesten. Vi legger vekt på god kommunikasjon for å skape trygghet, å gjøre enkel klinisk undersøkelse, å...
31.03.2019
Personopplysninger er en svært ettertraktet vare. Bruksområdene er mange, det kommersielle potensialet stort og markedskreftene sterke. EUs nye personvernforordning (GDPR) balanserer hensynet til...
19.03.2019
Som medlemmer i abortklagenemnda har vi sett flere kvinner som svært seint søker abort fordi de ikke har visst at de har vært gravide. Mange har brukt langtidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler...
13.03.2019
Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. Etter inntak av antibiotika og ved flere sykdommer er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen. Det har gitt opphav til en utbredt forestilling om at...