Debatt
13.11.2019
Pasienter som har gjennomgått hjerneslag, trenger et sikkerhetsnett etter utskrivelsen fra sykehuset. Om lag 12 000 pasienter rammes av hjerneslag i Norge hvert år ( 1 ). Tross fallende insidensrate...
11.11.2019
Alle mennesker har mulighet for å avslutte livet sitt. Når helsepersonell trekkes inn i slike beslutninger, er det ofte uttrykk for ambivalens hos pasienten. Fredheim og Magelssen står bak en...
06.11.2019
Leger krever klimahandling nå! er tittelen på et opprop fra Legenes klimaaksjon. Klimakrisen er en helsekrise, og vi krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og energipolitikk. Leger...
29.10.2019
Antallet studieplasser i medisin foreslås økt med 440 plasser innen 2027, og det innenfor dagens fire medisinske fakulteter. Nå må Legeforeningen komme på banen. 26. september 2019 presenterte...
17.10.2019
Young doctors soon find themselves in demanding interpersonal situations, despite not being particularly well trained in how to relate to their own emotions triggered by patient encounters...
16.10.2019
Unge leger settes raskt i krevende mellommenneskelige situasjoner, uten at de er særlig godt trenet i å forholde seg til sine egne følelser i møtet med pasientene. Refleksjonsgrupper kan være et...
08.10.2019
The increasing use of immunotherapy in cases of metastatic cancer has revealed an urgent need for predictive biomarkers. Here, molecular imaging is presented as a unique candidate for the development...
07.10.2019
En rekke ikke-radiologiske spesialiteter har fått radiologiske læringsmål inn i sin utdanning. Dette mener vi er urealistisk og lite gjennomtenkt. Spesialistutdanningen ved norske sykehus er i...
07.10.2019
Overdiagnostikk og overbehandling er en utfordring innen norsk helse, men friske folk blir ikke syke fordi de vil bruke 600 kroner på å spare 150. I sitt innlegg «Legeetikk på billigsalg»...
07.10.2019
CashPoints og legetimer hører ikke sammen. En konsultasjon hos Dr.Dropin kan foregå slik: «Vær så god, her er resepten din – og 150 CashPoints hos Norwegian på kjøpet. Kjøper du flere helsetjenester...