Kommentar

Ingen grunn til å skjule at forskning mangler

Kjetil G. Brurberg
Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  Nei
Kristin Thuve Dahm
Forsker
Folkehelseinstituttet

Takk for kommentarer til artikkelen om manipulasjonsteknikker ved nakkeasymmetri hos spedbarn. Kommentarene gir oss mulighet til å dele flere refleksjoner og presiseringer. Artikkelen vi har publisert er en systematisk oversikt, det vil si at vi oppsummerer forskning om et avgrenset tema. Vi ønsket å finne svar på om manipulasjonsteknikker er et effektivt virkemiddel i behandlingen asymmetrier hos spedbarn. Vi fant at forskningen ikke gir et sikkert svar, men også at det lille som finnes av forskning ikke bygger opp under hypotesen om at spedbarn vil ha nytte av slik behandling. Konklusjonen i en systematisk oversikt skal være informert av tilgjengelig forskning, og konklusjonen gir dermed seg selv, men konklusjonen må selvfølgelig revurderes dersom det dukker opp ny forskning.

I sin kommentar uttrykker Skjetne og Motzfelt Klem bekymring for «fagartikler som til tross for manglende forskning å vise til, er med på å vanskeliggjøre dette kliniske viktige arbeidet ved å gi foreldre og fagpersoner unødig skepsis». Til det vil vi si at mangelen på forskning er høyst reelt, og at det er viktig at foreldre får informasjon om dette før de treffer beslutninger om behandling på vegne av sine barn. Sunn kunnskapsbasert praksis bør bygge på preferanser, forskning og erfaring. Alene kan erfaring og teorier være dårlige veivisere.

Published: 23.05.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media