Kommentar

Dioksiner og dl-PCB: Svar til Anders W. Olsen

Bjørn Bolann
Professor emeritus
Interessekonflikt:  Nei

Verdiene som det refereres til er fra Folkehelseinstituttets faktaark som nedlastet 7.4.2016. Jeg ser at nettsiden siden er blitt endret, bl.a. er opplysninger om inntak hos barn og innhold i tran nå utelatt.

Publisert: 16.05.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media