Brev til redaktøren
23.05.2017
Helse- og omsorgsdepartementet godkjente 1. mars 2017 ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 13, 18 og 21 etter bioteknologiloven § 4-2. Bjørn Hofmann & Ketil Slagstad...
23.05.2017
Dr. Nakken beskriver i Tidsskriftet nr. 7 – 8/2017 et av legelivets paradokser med økende subsubspesialisering i dagens medisin: Jo flinkere man blir i noe, desto mindre kan man brukes til ( 1 ). På...
02.05.2017
Min lederartikkel har ført til debatt. Det er imidlertid viktig at diskusjonen ikke ledes vekk fra sakens kjerne – etter mitt syn om vi med dagens kunnskap om behandling av psykiske lidelser likevel...
02.05.2017
Ketil Lund mener at tvangsmedisinering må forbys. Hovedbegrunnelsen er at effekten av behandlingen, i praksis antipsykotiske legemidler, er tvilsom og i alle fall mer skadelig enn gagnlig. Han mener...
02.05.2017
Stiftelsen Humania avholdt 8.2.2017 en konferanse med tittelen «Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?» ( 1 ). Både tilhengere og kritikeren Jan Ivar Røssberg...
02.05.2017
Ulrik Fredrik Malt skriver at tvangsmedisinering fortsatt kan være aktuelt. Jeg har lenge påpekt at tvangsmedisineringspraksis er ulovlig. Dette er fastslått av Paulsrud-utvalget som avga innstilling...
02.05.2017
Jeg takker Ketil Slagstad for et reflektert innlegg med faglig og etisk viktige innspill knyttet til medisinfrie tilbud. Idet både Malt og Røssberg og medarbeidere som et slags «argument» mot mye av...
02.05.2017
I Tidsskriftet nr. 5/2017 omtales økende antibiotikaresistens ( 1 ) og bruk av bredspektret antibiotika ved urinveisinfeksjoner på sykehjem ( 2 ) med budskap om å følge de nasjonale retningslinjene...
02.05.2017
Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt alle helseforetak å innføre medikamentfri behandling av psykoser på tross av sterke advarsler fra erfarne psykiatere. Påbudet vil føre til at pasienter med...
02.05.2017
Vi setter pris på det store engasjementet som vårt innlegg om prehospital torakotomi i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 har skapt ( 1 ). Søreide og medarbeidere er i sitt innlegg ( 2 ) kritiske til...