Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Setteredaktører

Manus skrevet av ansatte i redaksjonen behandles eksternt av en uavhengig redaktør, såkalt setteredaktør.

Ordningen skal sikre at slike manus får samme behandling som alle andre manus som sendes inn til Tidsskriftet. Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger.

Tidsskriftet har fire setteredaktører:

  • Michael Bretthauer
  • Pål Gulbrandsen
  • Magne Nylenna
  • Guri Rørtveit