Forfatterveiledning:

Setteredaktører

Manus skrevet av ansatte i redaksjonen behandles eksternt av en uavhengig redaktør, såkalt setteredaktør.

Ordningen skal sikre at slike manus får samme behandling som alle andre manus som sendes inn til Tidsskriftet. Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger.

Ordningen omfatter alle vitenskapelige manus, samt debattartikler og kronikker. Manus til magasindelen av Tidsskriftet, som f.eks. essay, behandles vanligvis internt.

Tidsskriftet har seks setteredaktører:

  • Michael Bretthauer
  • Jan Frich
  • Pål Gulbrandsen
  • Magne Nylenna
  • Guri Rørtveit
  • Kristin Viste