Forfatterveiledning:

Registrering av kliniske forsøk

Tidsskriftet krever registrering av kliniske forsøk i et offentlig tilgjengelig register.

Sammen med en rekke andre medisinskvitenskapelige tidsskrifter verden over krever Tidsskriftet at forskere registrerer kliniske forsøk i et offentlig tilgjengelig register. Kliniske studier som har startet etter 1.7. 2005 må være registrert før studiestart for å kunne bli vurdert for publisering i Tidsskriftet.

Forsøkene kan registreres på følgende nettsteder:

Tidsskriftet har publisert artikkelen Praktiske råd ved registrering av kliniske studier (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1654-6) og produsert en podkast om samme tema.

Se også ofte stilte spørsmål hos Vancouver-gruppen.

Artikler i Tidsskriftet om dette temaet: