Forfatterveiledning:

Personlige opplevelser

Denne spalten er åpen for pasienter, pårørende, leger og annet helsepersonell.

Enhver sterk og personlig opplevelse med relasjon til helse og helsevesenet kan formidles. Av og til kan det være nødvendig eller ønskelig å anonymisere tid og sted for opplevelsene.

Slik bygger du opp artikkelen

  • Artiklene skal vanligvis ikke overskride 800 ord, inkludert tittel, ingress, minibiografi og referanser.
  • Du kan gjerne sende inn forslag til illustrasjon.

Kommentarer til Personlige opplevelser

Noen ganger ønsker redaksjonen at innlegg i spalten Personlige opplevelser skal ledsages av en kommentar. Disse kommentarartiklene skrives på anmodning fra redaksjonen, og forfatteren kan kommentere den ledsagende historien eller spinne videre på noen av de momentene som historien reiser. 

Vi hjelper deg med

  • språklig bearbeiding
  • rentegning av figurer
  • redigering og klargjøring av bilder

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: