Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Oversettelse til engelsk

Tidsskriftet tilbyr oversetting av artikkelen til engelsk. Artikkelen publiseres både på norsk og engelsk på Tidsskriftets nettside ved utgivelsesdato. Dette er spesielt fordelaktig for artikler som indekseres i PubMed, da det blir opplyst om både den norske og den engelske versjonen i PubMed.

Oversettelsen gjøres parallelt med produksjonen av artikkelen på norsk.

Det er også mulig å bestille oversettelse av en artikkel som allerede er publisert på norsk. Denne vil bli publisert på Tidsskriftets nettside, men i PubMed nevnes da kun den norske versjonen.

Det lenkes til den engelske versjonen av artikkelen fra den norske versjonen, samt fra oversikten over alle oversatte artikler som er tilgjengelig fra forsiden på Tidsskriftets nettutgave.

Arbeidet utføres av profesjonelle oversettere, og vi har valgt britisk-engelsk som standard.

Kostnaden for en oversettelse avhenger av artikkelens lengde (antall ord) og kompleksitet. En tre siders artikkel koster ca. 7 000 kroner å få oversatt.

Det er også mulig å bestille særtrykk av oversettelsen.

Opphavsrett (copyright) Tidsskrift for Den norske legeforening. Ettertrykk forbudt.

Nærmere opplysninger om pris og indeksering i PubMed oppgis ved henvendelse til redaksjonen.