Forfatterveiledning:

Oversettelse til engelsk

Tidsskriftet tilbyr oversetting av artikkelen til engelsk. Artikkelen publiseres både på norsk og engelsk på Tidsskriftets nettside ved utgivelsesdato. Dette er spesielt fordelaktig for artikler som indekseres i PubMed, da det blir opplyst om både den norske og den engelske versjonen i PubMed.

Oversettelsen gjøres parallelt med produksjonen av artikkelen på norsk.

Det er også mulig å bestille oversettelse av en artikkel som allerede er publisert på norsk. Denne vil bli publisert på Tidsskriftets nettside, men i PubMed nevnes da kun den norske versjonen. Det lenkes til den engelske versjonen av artikkelen fra den norske versjonen.

Arbeidet utføres av profesjonelle oversettere, og vi har valgt britisk-engelsk som standard.

Kostnaden for en oversettelse avhenger av artikkelens lengde (antall ord) og kompleksitet. En tre siders artikkel kan koste ca. 7 000 kroner å få oversatt. Moms kommer i tillegg.

Nærmere opplysninger om pris og indeksering i PubMed oppgis ved henvendelse til redaksjonen.