Forfatterveiledning:

Medisinsk etikk

Artikler om etiske spørsmål knyttet til legepraksis, pasientbehandling, helseforvaltning og medisinsk forskning.

Slik bygger du opp artikkelen

Artiklenes form vil variere. Debatt- og kronikkpregete artikler skal ha en kort ingress før løpende tekst og litteraturliste, se veiledningen for henholdsvis Debattartikkel og Kronikk. Originalstudier om medisinsk-etisk praksis skal struktureres i de fire avsnittene Introduksjon, Materiale og metode, Resultater og Diskusjon, se Originalartikler.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: