Forfatterveiledning:

Medisinsk etikk

Artikler om etiske spørsmål knyttet til legepraksis, pasientbehandling, helseforvaltning og medisinsk forskning.

Slik bygger du opp artikkelen

Artiklene kan ha ulik lengde, men bør som en hovedregel ikke overstige 2 000 ord, inkludert tittel, ingress, minibiografier, referanser og figur-/bildetekster. For debatt- og kronikkpregede artikler om medisinsketiske spørsmål se veiledningen for henholdsvis Debattartikkel og Kronikk. Originalstudier om medisinsk-etisk praksis sendes inn og publiseres under artikkeltypen Originalartikkel.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: