Annonse
Annonse

Latinske og greske ord og uttrykk

Når latinske og greske former anvendes, som ved anatomiske betegnelser (f.eks. organnavn) og sykdomstilstander (f.eks. diagnoser), skrives de i sin klassiske form, f.eks.: thorax, oesophagus, asthma bronchiale.

Den latinske/greske form er oppgitt i ordlisten med fornorsket form i parentes og brukes i latinske og greske uttrykk, f.eks.:

carcinoma (karsinom)
carcinoma bronchiale, carcinoma in situ

Tilsvarende er den norske formen oppgitt med latinsk/gresk form i parentes og brukes ved generell omtale, f.eks.:

karsinom (carcinoma)
økt antall karsinomer

Den klassiske skrivemåte brukes også når grunnordet er del av et sammensatt ord, som forledd eller etterledd, f.eks.:

thoraxkirurgi, oesophagusokklusjon
pectoralismuskulaturen
chylothorax, hydrocephalus

Alle avledningsord av latinske/greske grunnord brukes i fornorsket form, f.eks.:

karsinoid, karsinogen, men carcinoma

Latinsk/gresk form står alene, uten fornorsket form, i de tilfeller det finnes gode norske avløserord, f.eks.:

thorax – brystkasse