Forfatterveiledning:

Indeksering i PubMed

Artikler fra Tidsskriftet overføres elektronisk til PubMed/Medline for indeksering kort tid etter publisering.

PubMed/Medline gjør selv en redaksjonell vurdering av hvilke artikler som skal indekseres, språkbruk og oppsett. Det er lenker fra sammendragene i databasen til artikkelens fulltekstversjon på tidsskriftet.no. Dersom artikkelen har engelsk oversettelse, vil den være oppført som tospråklig.

Oppdager du noe du mener er feil rundt indekseringen av artikler fra Tidsskriftet, kontakt oss på redaksjonen@tidsskriftet.no