Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Indeksering i Medline

Artikler fra Tidsskriftet overføres elektronisk til PubMed/Medline for indeksering kort tid etter publisering.

PubMed/Medline gjør selv en redaksjonell vurdering av hvilke artikler som skal indekseres, språkbruk og oppsett. Det er lenker fra sammendragene i databasen til artikkelens fulltekstversjon på Tidsskriftet nettside.

Oppdager du noe du mener er feil rundt indekseringen av artikler fra Tidsskriftet, kontakt web- og utviklingsseksjonen (tidsskriftet@legeforeningen.no) som følger opp hos PubMed/Medline.