Forfatterveiledning:

Helse og jus

Artikler om aktuelle lover, forskrifter, klagesaker, rettsavgjørelser og andre juridiske forhold knyttet til medisin og helse.

Slik bygger du opp artikkelen

Artiklenes form vil variere. Debatt- og kronikkpregete artikler skal ha en kort ingress før løpende tekst og litteraturliste, se veiledningen for henholdsvis Debattartikkel og Kronikk. Originalstudier om juridiske forhold skal struktureres i de fire avsnittene Introduksjon, Materiale og metode, Resultater og Diskusjon, se Originalartikler.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: