Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Forfatterkorrektur

Forfatter mottar korrektur før artikkelen går i trykken. Forbedringer/tilføyelser bør ikke gjøres på dette stadiet. Det er som regel gjort redaksjonelle endringer av teknisk og språklig art. Forfatter må derfor kontrollere tekst, rammer, tabeller, figurer og illustrasjoner meget nøye.

Nettreferanser sjekkes spesielt, da disse blir klikkbare når artikkelen publiseres på nett. Forfatter er etter våre rutiner eneansvarlig for at trykkfeil og andre feil blir rettet i korrekturen.

Korrekturen blir sendt forfatter per post eller som PDF på e-post, vedlagt instrukser for tilbakemelding til redaksjonen.