Annonse
Annonse

Datapolicy for annonsering på Tidsskriftet.no

Formålet med Tidsskrift for Den Norske Legeforenings (heretter kalt Tidsskriftet) datapolicy for annonsører er å regulere innehenting og bruk av data på Tidsskriftets nettsider tidsskriftet.no. Policyen gjelder for alle parter som er involvert i salg og levering av annonser på tidsskriftet.no, inkludert annonsører, salgsbyråer, DMPer, annonsebørser og alle andre tredjeparter som bruker eller leverer data til visning av annonser.

  • Data generert, samlet inn og lagret for visning av annonser på tidsskriftet.no kan kun benyttes til å måle og styre den aktuelle annonsekampanjen eller kampanjen til samme annonsør. Uten skriftlig forhåndssamtykke fra Tidsskriftet kan annonsører ikke sette egne cookies eller bruke andre sporingsteknikker.
  • Det er ikke tillatt å samle inn, innhente eller behandle personopplysninger eller data som etter behandling kan likestilles med personopplysninger. Med personopplysninger menes informasjon og vurderinger som kan knyttes til en enkeltpersoner. Dette gjelder blant annet IP-adresser.
  • Det er ikke anledning til å benytte data samlet inn gjennom annonsering mot besøkende på tidsskriftet.no til målretting eller retargeting av besøkende på andre nettsteder og tjenester.
  • Det er ikke tillatt å selge eller overføre data samlet inn på tidsskriftet.no til noen typer tredjeparter, inkludert annonsebørser og DMP-er.
  • Ved kjøp av annonsering på tidsskriftet.no påtar annonsøren/kunden seg ansvar på egne vegne og ansvar for at datterselskap, partnere, kunder og/eller tjenesteleverandører overholder disse bestemmelsene.
  • Alle overtredelse av disse vilkår og betingelser innebærer vesentlig brudd på annonseavtalen mellom annonsør/byrå og Tidsskriftet.no. Ved et slikt avtalebrudd har Tidsskriftet/Legeforeningen rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning og til å kreve erstatning. En slik erstatning er begrenset til godtgjørelsen betalt for den aktuelle annonseavtalen/kampanjen.