Annonse
Annonse

Bokstavledd, partikler og symboler

Uttrykk som begynner med bokstavledd og skrives med liten bokstav, skrives med stor bokstav i setningsstart, f.eks.:

…t-test, men . T-test
…p-verdi, men . P-verdi

Symboler som dB, kHz, pH beholder denne skrivemåte også i setningsstart.