Bindestrek

Sammenskriving er hovedregelen på norsk (i motsetning til på engelsk), f.eks.:

blodsparing (blood saving)
polymerasekjedereaksjon (polymerase chain reaction)

Bindestrek brukes

 • Ved toleddede uttrykk av typen
   ikke-røyker
   serum-bilirubin, s-bilirubin
   plasma-glukose, p-glukose
   
   NB! Ønsker man å føye flere ledd til denne type uttrykk, brukes sammenskriving, f.eks.:
   
   ikke-røykerholdning
   ikke-reseptorantistoffer
   serum-bilirubinverdier
   
 • Til erstatning for /, dvs. sammensetninger med sidestilte ledd, f.eks.:
   tur-retur-billett
   svart-hvitt-bilde
   lege-pasient-forholdet
   øre-nese-hals-lege
   
 • Når den representerer et for- eller etterledd, f.eks.:
   uroskopi og -grafi
   hjerte- og karsykdom
   
 • Ved sammenbinding av bokstavledd og talledd, f.eks.:
   HSV-1, HSV-2
   
 • Ved sammenbinding av bokstavledd og/ eller talledd og ord, f.eks.:
   u-land
   e-post
   p-verdi
   T-celle
   Y-kromosom
   LSD-rus
   A4-format
   F344-hannrotte
   HLA-B27-antigener
   2,5-prosentilen
   5-fluorouracil
   50-åring
   2.-nevron
   3.-klassing
   
   men 17. mai (dato)

NB! Når det etter denne type sammenbinding kommer flere ledd, brukes sammenskriving, f.eks.:

A-vitaminmangel
 2.-nevronskade
 T-celleaktivering
 T-celleantigenreseptor
 T-celleantigenreseptorgenrearrangering

NB! Generelt bør man unngå å hekte mange ledd sammen til ett ord og heller omskrive, i sistnevnte tilfelle f.eks. til

rearrangering av T-cellenes antigenreseptorgener

CD4+ T-celler, skriv heller CD4-positive T-celler

 • Ved sammensatte uttrykk med ord foran bokstavledd og/eller talledd settes bindestrek bare etter bokstavleddet og/eller talleddet, f.eks.:
   
   vitamin A-mangel
   hepatitt B-vaksine
   fragil X-syndrom
   type 2-diabetes
   klasse II-molekyler
   
   OBS! MHC-klasse II-molekyler (for å holde uttrykket sammen)
   
 • Ved kombinasjonen talledd, ord, bokstavledd, f.eks.:
   
   12-kanals-EKG
   24-timers-EKG
   24-timers-EKG-registrering (= registrering av 24-timers-EKG) eller
   24-timers EKG-registrering
   12-punkts-EKG
   
   men bare 24-timers pH-registrering (= pH-registrering i 24 timer) (jf. mønsteret: femliters plastkanne)
   
 • Ved kombinasjonen ord, bokstavledd, ord, f.eks.:
   arbeids-EKG-test
   
 • Ved sammensatte uttrykk der forleddet er en ordforbindelse som i utgangspunktet er skrevet atskilt (ev. i kombinasjon med tall), brukes bindestrek mellom forledd og etterledd, f.eks.:
   
   øyeblikkelig hjelp-pasient
   cerebral parese-pasient
   høyre ventrikkel-dysplasi
   in vitro-fertilisering
   irritabel colon-syndrom
   vena cava superior-syndrom
   Helicobacter pylori-infeksjon
   H pylori-infeksjon
   herpes simplex-virus
   herpes simplex-virusencefalitt
   herpes simplex 1-virusencefalitt
   herpes simplex type 1-virusencefalitt
   
 • Ved sammensetninger av flere ledd, dvs. en ordforbindelse, en frase eller en ordgruppe med konjunksjon eller preposisjon, f.eks.:
   
   vente-og-se-holdning
   berg-og-dal-bane
   munn-og-klov-syke
   munn-til-munn-metoden
   lege-for-leger-opplegg
   
 • Ved sammensetninger med egennavn som forledd og flernavnssammensetninger, f.eks.:
   
   Ibsen-museet
   Oslo-mann (også oslomann)
   Karl Johan-monumentet
   Calvé-Legg-Perthes´ syndrom
   May-Grünwald-Giemsa-farging
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media