Annonse
Annonse

Bakterier, mikroorganismer og virus

Artsnavn på bakterier og andre mikroorganismer (f.eks. sopp) består på latin som regel av to ledd. Artsnavnet består av slektsnavnet, med stor forbokstav (ev. forkortet til den store forbokstaven alene, med punktum), fulgt av det såkalte spesifikke epitet, med liten forbokstav - alt i kursiv.

Eksempler:

Chlamydia trachomatis (nevnes i fullstendig form første gang)

C. trachomatis (nevnes senere i denne kortform)

Schistosoma japonicum

S. japonicum

Hvis slektsnavnet brukes alene, skrives dette i sin ubøyde, usammensatte form med stor forbokstav, f.eks.:

Chlamydia
Neisseria
Schistosoma

I bøyde former eller som ledd i sammensatte ord benyttes liten forbokstav og rett skrift.

Eksempler:

neisserier, schistosomer
shigellabakterier
schistosomaproblem

NB! Det er ingen enhetlig skrivemåte for virus, f.eks.:

coxsackievirus
Epstein-Barr-virus
herpes simplex-virus