Forfatterveiledning:

Artikkelen på nett

Artikler i Tidsskriftet kan fremstå annerledes i nettutgaven enn i papirutgaven. Nettutgaven kan innholde artikkelelementer som ikke er med på trykk, samt ha ekstratjenester.

Artikler i Tidsskriftet kan ha innhold som publiseres kun på Internett. Dette gjelder ikke-trykkbare formater slik som video, men også figurer, tabeller eller tekst som av ulike årsaker passer bedre på nett. Avgjørelser om publisering av artikkelinnhold kun på nett tas i samarbeid mellom redaksjonen og forfatteren.

I Tidsskriftet ønsker vi i større grad å benytte levende bilder som illustrasjon i artikler, og vi kan bistå med redigering og tilrettelegging av videosnutter for publisering på nett. Har du spørsmål om dette, kontakt redaksjonen.

Artiklene kan også ha tilleggsmateriell på Internett, f.eks. en podkast eller et appendiks. Dette er ikke å anse som en del av artikkelen. Redaksjonen står for produksjonen av podkaster til utvalgte artikler.

I artikkelen Verdens helseorganisasjons nye vekststandard for barn under fem år finner du både tabeller som ikke er publisert i papirutgaven og en podkast.