Annonsering på tidsskriftet.no

Hvorfor annonsere hos oss?

Tidsskriftet.no har 75 000 unike brukere per uke og 120 000 sidevisninger. Brukerne våre er i hovedsak leger, men også medisinstudenter og annet helsepersonell, journalister, pasienter og pårørende. Det er det kvalitetssikrede innholdet som er kjernen i vår virksomhet. Innholdet og konseptet er unikt på det norske markedet, og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr. På Tidsskriftet.no publiseres det nytt stoff hver dag, og vi har parallell publisering med papirversjonen hver 14 dag. 

"På Tidsskriftet.no er du synlig for legene. Om lag 50% av de 13.000 daglige brukere er leger, viser våre brukerundersøkelser. Intet annet nettsted viser dine annonser til så mange norske leger"

Sjefredaktør og nevrolog, Are Brean

Trafikktall (1. halvår 2016)

13.000 daglige bruker (mandag til fredag)
Desktop: 50,2%, Mobil: 36.3% og Tablet: 13,5%
Tidsskriftet.no er med på TNS-målingene. Se derfor også tnslistene.no

Våre vilkår: 

Annonser for reseptbelagte legemidler skal være merket "For helsepersonell". Annonsen kan inneholde navn på preparat eller logo eller virkestoff samt firmnavn (logo). Annonsen skal  lenkes til SPC/felleskatalogtekst tilhørende preparatet, eventuelt samme tekst på annonsørens egen nettside. Tidsskriftets praksis er i.h.t. Legemiddelverkets regler. Minimum to virkedager må påregnes før publisering.  

Plassering:

Tidsskriftet.no tilbyr følgende annonseplasseringer: 
Tre plasseringer på forsiden: Toppbanner, midtbanner og bunnbanner
To plasseringer på artikkelnivå: Toppbanner og bunnbanner

Se skisser for plassering her. Forside Artikkelside

Kjøp av en annonseplass gir visning med rotasjon mellom opp til tre ulike annonser/annonsører.

Annonsemateriale:

Størrelser:
Fullbredde: 980x120 px eller 980x150 px
Mobil: 480x120px

Materiale: Annonsene kan leveres i JPG-format eller HTML5. Det er ikke tillatt med animert innhold, video eller lydavspilling. Det lastede innholdet for en 980px bred annonse kan ikke overstige 100 Kb og en 480px bred annonse kan ikke overstige 50Kb.

Vennligst les gjennom vår datapolicy.

Priser

Prisen er kr 25 000 eks mva. per måned. Det er mulighet for rabatt for lengre avtaleperioder. Materiellet kan byttes ut underveis i perioden.

Kontaktinformasjon for bestilling av annonser

HS Media
Salgssjef  Mona Jørgensrud
Tlf: 62 94 10 32/911 73 473  E-post: mj@hsmedia.no

Medieselger Astrid Olsen
Telefon: 62 94 69 75/417 65 097  E-post: ao@hsmedia.no

Medieselger Grethe Ånerud
Telefon: 62 94 69 04/928 36 830 E-post: gaa@hsmedia.no

Markedskoordinator i Tidsskriftet Karina Meling
Telefon: 23 10 90 57  E-post: produktannonser@legeforeningen.no

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media