Anmeldelser — om barn
NO IMAGE
19.02.2004
Bing, Vibeke Små, få och fattiga Om barn och folkhälsa. 311 s. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 370 ISBN 91-44-02335-9 Dette er en spennende bok om barn og folkehelse. Forfatteren som er både...
  •