Noe å lære av

Våknet ikke etter omfattende operasjon

En kvinne i 30-årene gjennomgikk en langvarig operasjon, og bukhulen ble skylt med hypertont saltvann på slutten av inngrepet. Pasienten våknet ikke etter ekstubering og var sirkulatorisk ustabil. Det videre forløpet ble alvorlig og var potensielt dødelig.

Debatt

For få døgnplasser til psykisk syke

Nedtrappingen av antall døgnplasser i voksenpsykiatrien fører til at alvorlig psykisk syke pasienter får dårligere behandling.

Kronikk

Hjerneovervåking i sykehusene må styrkes

God hjerneovervåking redder liv og helse. Likevel mangler Norge retningslinjer for hjerneovervåking i sykehus.

Legelivet

Jakten på evidensen

Ville du hyret en advokat uten tilgang til Norges lover, eller en arkitekt som ikke hadde lest gjeldende byggtekniske forskrifter? Antagelig ikke.


Nyeste vitenskapelige artikler

Fra andre tidsskrifter

Metabolismen varierer mye med alder

Medisin og tall

Parvise sammenlikninger mellom tre grupper

I noen studier vil man sammenlikne tre eller flere grupper. Da er det relevant å gjøre parvise sammenlikninger mellom gruppene.

Kort kasuistikk

Hanskerelatert håndurtikaria

En sykepleier med hudplager relatert til hanskebruk på arbeid hadde tidligere blitt utredet for kontaktallergi, med negative funn.

Minileder

Tett i desa

– I slutten av september 2021 gjeninnførte regjeringen krav om fraværsattest fra lege for elever i videregående skole. Hvilken effekt denne tøvete ordningen har på fraværet, er ikke godt dokumentert, skriver Are Brean.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra redaktøren

Vanlige folks helsetjeneste

– Hurdal-plattformen gir grunnlag for en styrket offentlig helsetjeneste. Men lovnadene er mange og til dels vage. Hvor godt vil de stå seg i møte med hverdagspolitikken og stortingsflertallet?

Noe å lære av

En ung kvinne med langvarig kvalme, oppkast og hikke

En tidligere frisk ung kvinne fikk subakutt kvalme, oppkast og vedvarende hikke. Den underliggende årsaken viste seg å være en kjent presentasjon av en sjelden tilstand.

Kort kasuistikk

Subakutt tyreoiditt etter vaksinering mot SARS-CoV-2

Subakutt tyreoiditt ble påvist på høyre tyreoidealapp, fjernet i forbindelse med behandling for tyreoideakarsinom, hos en ung kvinne. Hun hadde fått mRNA-vaksine seks dager tidligere.

Klinisk oversikt

Reversering av antikoagulerende legemidler

Antikoagulerende legemidler kan effektivt forebygge og behandle blodpropper, men gir samtidig økt risiko for hjerneblødning.

Kronikk

Mer treffsikker fosterdiagnostikk

NIPT-test er ikke lenger forbeholdt en selektert høyrisikogruppe eller gravide som på egenhånd oppsøker slike tjenester utenlands. I prinsippet kan alle gravide få tilbudet tidlig i svangerskapet.

Medisinen i bilder

Pneumomediastinum etter sternalpunksjon

CT-bildet viser stikk-kanal gjennom manubrium sterni etter aspirasjon av benmarg fra sternum hos en ung kvinne med akutt myelogen leukemi.

Noe å lære av

En mann i 80-årene med gangvansker og høy CRP-verdi

Et overraskende prøvesvar ved innleggelse kunne fått alvorlige følger.

Klinisk oversikt

Alvorlig sykdom hos barn etter Covid-19

Friske barn får milde symptomer av covid-19, men noen få får en alvorlig multiorgan inflammatorisk tilstand 2-6 uker etter gjennomgått infeksjon.

Leder

Covid-19: Barn er ikke små voksne

– Covid-19 gir grunn til å friske opp et mantra fra undervisningen i barnesykdommer: Barn er ikke små voksne, skriver Ketil Størdal.

Noe å lære av

En kvinne i 70-årene med akutt blindhet

En kvinne i 70-årene ble utredet for en pulssynkron suselyd i øret. To timer senere ble hun brått blind på begge øynene.

Fra laboratoriet

Når bør natrium måles med blodgassapparat?

Elektrolytter måles både på laboratoriet og med blodgassapparat. Svarene er ikke alltid sammenlignbare.

Klinisk oversikt

Monoklonal gammopati

Monoklonal gammopati kan være assosiert med alvorlig sykdom, men målrettet behandling kan gi betydelig helsegevinst.

Intervju

Rus, fyll og skjærgårdsidyll

– Folk som ofte har hatt veldig ustabile liv, blir ikke mer stabile av svingdørs-politikk og stadig nye behandlere, fnyser Kristin Bergstad Lazaridis.

Tidligere i Tidsskriftet

Å bruke korsett som bandasje

Kort kasuistikk

Uterusruptur hos førstegangsfødende

Uterusruptur er en sjelden og alvorlig obstetrisk hendelse. Tidligere keisersnitt er den største risikofaktoren, men også mindre operative inngrep kan gi økt risiko.

Fra andre tidsskrifter

Genmodifiserte virus mot hjerne-kreft

Språkspalten

Lang covid = senfølger

Fra andre tidsskrifter

Kompleks genetikk ved kreft hos barn

Tidligere i Tidsskriftet

Kastrasjon av seksualforbrytere?

Originalartikkel

Helsevesenet og Downs syndrom

I en spørreundersøkelse blant foreldre til barn med Downs syndrom var man minst fornøyd med oppfølgingen av psykiatriske utfordringer og problemer knyttet til søvn og pubertet.

Leder

Som man roper i skogen …

Det hadde vært nyttig om pasientrapporterte erfaringer inngikk i evalueringene av endringer i helsevesenet, skriver Torstein Vik.

Intervju

Den som venter …

Ali Watti (36) kom til Norge som nyutdannet lege i 2009. I seks år måtte han vente før asylsøknad og legepapirer var godkjent.

Podkast

Vold mot leger

Hver syvende lege har opplevd å bli fysisk angrepet på jobb. Hvordan skal vi forholde oss til det?

Kronikk

Immunterapi ved malignt mesoteliom

Kliniske studier tyder på at immunterapi også kan bedre prognosen for noen av pasientene med malignt pleuralt mesoteliom.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media