Originalartikkel
Diagnosene som allmennlegene satte, samsvarte godt med journalnotatene fra konsultasjonen.
Klinisk oversikt
Pyruvatdehydrogenase-mangel (PDH-mangel) er en sjelden mitokondrie-sykdom som fører til energisvikt i cellene. Det gir en rekke nevrologiske symptomer.
Kort kasuistikk
Diabetisk ketoacidose er en kjent komplikasjon til diabetes mellitus.
Debatt
Unge leger kan ha nytte av å reflektere over sine egne følelser i møte med pasienter, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Medisin og tall
Forventning og tro påvirker helsen. Skal vi prøve ut en medisinsk behandling, bør vi kontrollere for disse faktorene, skriver Are Hugo Pripp.
Kronikk
Det er krevende å vurdere selvmordsatferd hos pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse, skriver forfatterne av denne kronikken.
Medisinen i bilder
På MR-bildet sees mikroblødninger langs penetrerende kar i hjernen, tolket som cerebral sarkoid mikroangiopati.
Fra andre tidsskrifter
Tilskudd forhindret ikke utvikling av diabetes hos pasienter med normalt nivå av vitamin D.
Fra andre tidsskrifter
Slik går det når verdens mest folkerike land endrer fødselspolitikk, ifølge en ny studie publisert i BMJ.
Kronikk
Mange pasienter med kols bruker antakelig for mye medisiner, skriver forfatterne av denne kronikken.
Legelivet
En ny guide gir forslag til hvordan en kan bedre læringssituasjonen for studenter i praksis.
Intervju
Helge Refsum, tidligere leder for Senter for psykofarmakologi, får tårer i øynene når han forteller om pasientene han har forsøkt å hjelpe.
Legelivet
Å leve med alvorlig psykisk sykdom er krevende. Fastlegene kan være en viktig støttespiller, skriver Alexander Wahl.
Medisinen i bilder
Bildet viser en blindtarm fra en pasient som ved et uhell svelget et tannlegebor under et tannlegebesøk.
Debatt
En rekke spesialiteter har fått radiologiske læringsmål inn i sin utdanning. Det er lite gjennomtenkt, skriver radiologer ved fire sykehus.
Debatt
Her presenteres molekylær avbildning som en unik kandidat for utvikling av robuste biomarkører til immunterapi ved kreft.
Fra redaktøren
Et tilsynelatende lite gjennomtenkt forslag fra regjeringen gir nytt liv til diskusjonen om hva som skiller sykepleiere og leger.
Leder
«Vi står overfor et paradigmeskifte på linje med da hesten ble erstattet av bil.»
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Andelen barn med autismediagnose varierer sterkt mellom norske fylker.
Fra laboratoriet
Hemoglobin i retikulocytter er en god markør for jernmangel, og kan være et alternativ til andre parametre.
Medisin og tall
Fishers eksakte test er det tradisjonelle alternativet, men vi anser eksakte ubetingede tester som gullstandarden for 2×2-tabeller.
Originalartikkel
I alt 57 av 232 pasienter opplyste om symptomer på depresjon eller angst.
Debatt
Et nylig fattet vedtak fra Helsetilsynet kan få uønskede konsekvenser for prinsippet om likeverd. 
Originalartikkel
Det er behov for implementering av nye, kunnskapsbaserte anbefalinger for diagnostikk ved akutt svimmelhet, viser denne studien.
Leder
Med en poengtert anamnese og en god klinisk undersøkelse kan man i de fleste tilfeller skille ufarlig akutt svimmelhet fra farlig.
Debatt
Landets patologiavdelinger er i stor grad kvinne-dominerte. Er det trygt å jobbe der når man er gravid, spør Linda Hatleskog.
Debatt
CashPoints og legetimer hører ikke sammen, skriver Nils Petter Sørung.
Debatt
Friske folk blir ikke syke fordi de vil bruke 600 kroner på å spare 150, svarer daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli.
Kort rapport
52 av 100 pasienter ville ha ønsket et medikamentfritt behandlingstilbud dersom det fantes.
Fra andre tidsskrifter
Lange romferder gir økt risiko for DNA-endringer og mulig økt risiko for kreft og arteriosklerose.
Originalartikkel
Årlig dør 250–300 nordmenn av opioidoverdoser. Kameratredning med nalokson i nesespray kan forebygge dødsfall.
Leder
Hva vil det egentlig si å være en god leder? Og hvordan kan vi skape gode ledere for fremtiden?
Anmeldelser
Anbefales til leger og andre helsearbeidere som ofte treffer pasienter med langvarige smerter.
Anmeldelser
Tankevekkende og provoserende om aktiv dødshjelp.
Anmeldelser
Som en lärobok ska vara är den översiktlig, strukturerad och snyggt illustrerad.
Anmeldelser
En omfattende etikklærebok.
Noe å lære av
Tross behandling ble mannen stadig dårligere. Han var døden nær da riktig diagnose ble stilt.
Kronikk
Skal alvorlig syke pasienter som for egne midler har påbegynt kostbar utprøvende behandling, få videreført denne i den offentlige helsetjenesten?
Doktoravhandlinger
I sin doktorgrad reflekterer lege og filosof Carl Tollef Solberg blant annet over kontrafaktiske liv.
Kronikk
Det er rimelig både å takke ja, og å takke nei, til screening for tykktarmkreft, skriver forfatterne bak denne kronikken.
Klinisk oversikt
Atypisk optikusnevritt må behandles intensivt og følges tett hvis pasienten skal få beholde synsfunksjonen.
Fra andre tidsskrifter
Kirurgiske inngrep fører ikke til stor svekkelse av kognitive funksjoner. Dette viser en stor britisk studie.
Originalartikkel
Ungdom som ble innlagt med rusrelaterte forgiftninger fikk i liten grad tilbud om videre oppfølging. Det viser en kartlegging gjennomført ved Sørlandet sykehus.
Leder
Pasienter behandlet for rusrelatert forgiftning har økt risiko for gjentatte forgiftninger, sykdom, fattigdom og tidlig død, skriver Odd Martin Vallersnes.
Kort rapport
Blandingsmisbruk er underrapportert, samtidig som det predikerer overdose, prognose og behandlingsbehov.