Annonse
Annonse
Originalartikkel
Et flertall av norske leger er motstandere av aktiv dødshjelp, viser en ny studie. Samtidig har andelen som støtter legalisering i visse tilfeller, økt.
Leder
– Oslo gjentar Stockholms feiltrinn, og planlegger landets største fødeavdeling atskilt fra en fullverdig nyfødtintensivavdeling.
Debatt
– De nye retningslinjene for glukosebelastningstesting av de fleste gravide bryter med sentrale forutsetninger for et screeningprogram.
Essay
Barbara Ehrenreich er rasende på makrofager, maktmennesker og multimillionærer. Og leger.
Debatt
– En videoanalyse kaster nytt lys over patofysiologien ved akutt hjertestans i idrett, skriver Didrik Magnus Steinskog og Erik Ekker Solberg.
Språkspalten
Ordene «rotledd» og «grunnledd» brukes til dels overlappende om ulike ledd i hender og føtter.
Debatt
Lovverket er sannsynligvis det beste verktøyet i kampen mot tobakk. Nå er tiden inne for forbud.
Debatt
Konsensus er bra, men ikke på bekostning av vitenskapelig dokumentasjon, skriver Knut Wester.
Annonse
Annonse

Anmeldelser av lærebøker

Anmeldelser
– Boken er særdeles velskrevet og morsom å lese, mener Stian Lydersen.
Anmeldelser
Anne Voss, Claus Manniche, Dženan Mašić et al. Reumatologi 4. utg. 543 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2018. Pris DKK 800 ISBN 978-87-7749-969-2 Denne danske læreboken i revmatologi består av 27 kapitler om revmatologiske sykdommer. Rundt 50 forfattere bidrar og kommer utelukkende fra...
Anmeldelser
Bjørn Henning Østenstad, Caroline Adolphsen, Eva Naur et al., red Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten 302 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 479 ISBN 978-82-450-1982-7 I denne boken drøftes ulike sider ved problematikken rundt selvbestemmelse og tvang i helse- og...
Anmeldelser
Jonathan Kantor, red. Dermatologic Surgery 1 410 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018. Pris USD 300 ISBN 978-1-259-64392-7 Dermatologic Surgery er en ny lærebok med bidrag fra nærmere 200 fagutøvere fra ulike dermatologiske og plastikkirurgiske avdelinger i USA og syv øvrige land...
Kort rapport
De fleste pasientene med endokarditt hadde en medfødt hjertefeil.
Personlige opplevelser
– Det jeg savner mest som pasient med en alvorlig sykdom, er følelsen av at det er noen andre som kjemper for meg.
Intervju
Allmennlege og psykiater Cecilie Arentz-Hansen har skrevet bok om Norges første kvinnelige leger – fordi hun synes de fortjener det.
Noe å lære av
Et enkelt tiltak førte til slutt til bedring av pasientens symptomer.
Originalartikkel
Dagens praksis med generisk bytte i sykehus innebærer en unødvendig risiko for feilmedisinering, viser en ny studie.
Redaksjonell kommentar
– Debatten om personvern og pasientsikkerhet viser at vi trenger sikre systemer for tolkning av lovverket.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Klinisk oversikt
Opptil halvparten av pasientene med Crohns sykdom utvikler fistel. Medikamentell behandling er vesentlig for å redusere behovet for kirurgiske inngrep.
Debatt
Ekspertpanelet kan gi pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av om det er mulig å forsøke ytterligere etablert eller utprøvende behandling i Norge eller i utlandet.
Medisinsk etikk
Dersom livsforlengende behandling avsluttes, skal man også slutte å gi kunstig tilført ernæring og væske?
Debatt
– De svakeste og sykeste blant oss har antagelig den dårligst utbygde spesialisthelsetjenesten.
Originalartikkel
Manipulasjonsteknikker er ikke dokumentert å være effektive i behandlingen av nakkeasymmetri hos spedbarn.
Debatt
Nye antipsykotika i depotformulering har lengre virketid enn hittil kjent.
Medisinen i bilder
Bildene viser betydelige luftmengder i venesystemet hos en kvinne i 70-årene.
Fra andre tidsskrifter
En sveitsisk studie har påvist en assosiasjon mellom kroppsmasseindeks og om man er unnfanget i en varm eller kald årstid.
Kort kasuistikk
Hadde man stilt korrekt diagnose etter første MR, kunne pasienten kanskje ha unngått fire aspirasjoner og en kirurgisk eksisjon.
Debatt
Antall helserelaterte merkedager øker, og alle krever din og min oppmerksomhet.
Legelivet
Hvordan hjelper man pasienter som har plager, ikke fordi det feiler dem noe medisinsk, men fordi de føler at de ikke oppfyller samfunnets idealer?
Fra andre tidsskrifter
Kunstig intelligens kan brukes til å anslå prognosen ved kreft, viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Nedkjøling av pasienter med traumatisk hjerneskade har ingen effekt på senere nevrologisk funksjon, viser ny studie.
Tidligere i Tidsskriftet
Da andre verdenskrig endelig tok slutt i 1945, trakk mange ut i gatene for å feire. Men ikke alle taklet overgangen til fredstid
Medisin og tall
Gjennomsnittsmennesket er et spøkelse fra fortiden.
Essay
Gir forskerne løfter om å forklare fenomener hjerneforskning egentlig ikke kan gi svar på?
I tidligere tider
Dette er utdrag fra brev Frants Nicolaysen skrev til sin kone. Han hadde tuberkulose og var innlagt på sykehus i fem år.
Leder
Brev frå ein mann innlagt på sjukehus for behandling av tuberkulose i ryggen for nesten 70 år sidan gjev oss innblikk i ei anna tid og ein annan medisin.
Noe å lære av
Under utredning for mulig revmatisk systemsykdom fant man en uvanlig årsak til symptomene.
Medisinsk historie
I første halvdel av 1800-tallet så man en økning i forekomsten av sinnssyke. Den unge legen Ludvig Dahl fikk i oppgave å finne ut hvorfor.
Medisin og kunst
Skyldtes de store opp- og nedturene i livet til Edgar Allan Poe en nevrologisk tilstand?
Fra andre tidsskrifter
Kvinner med svangerskaps-diabetes har fem ganger høyere risiko for senere diabetes enn dem uten, viser en ny studie fra USA.
Språkspalten
Før var paradigmeskifte betegnelsen på en vitenskapelig revolusjon. Nå brukes det nærmest for å vise at man har skiftet mening.
Personlige opplevelser
Som leger møter vi pasienter i sorg. Hva gjør vi når vi ikke forstår sorgen? spør Ingvild Alsnes.
Debatt
– Vi er bekymret for at unyanserte medieoppslag skal få store konsekvenser for barns rettsvern.
Annonse
Annonse