Fra fagmiljøene

Medikamentell tilleggsbehandling for ungdom med alvorlig fedme

− En klinisk studie og vår foreløpige erfaring tyder på at supplerende behandling med liraglutid hos pasienter som ikke lykkes med livsstilsbehandling alene, kan gi gode resultater, skriver forfatterne.

Fra fagmiljøene

Systematisk kartlegging av rusbruk ved innleggelse

Mange kan få bedre helse ved å redusere forbruket av alkohol og vanedannende legemidler. Ved å kartlegge dette i forbindelse med akutt sykehusinnleggelse kan vi bidra til redusert bruk.

Fra andre tidsskrifter

Gjør ungdom med psykisk sykdom det dårligere på skolen?

Psykiske sykdommer har mest påvirkning på skoleprestasjon. Denne studien bør stimulere til pedagogisk nytenkning i grunnskole og videregående skole og til bedre behandling for psykisk sykdom hos barn og unge.

Språkspalten

Antidopaminergt syndrom – ikke malignt nevroleptikasyndrom

Såkalt malignt nevroleptikasyndrom kan oppstå ved alle former for opphør av dopaminerg stimulering, og bør derfor kalles antidopaminergt syndrom.

Nyeste vitenskapelige artikler

Klinisk oversikt

Moyamoya hos barn

Leder

Moyamoya – når hjernen går opp i røyk

Moyamoya er en sjelden, progredierende cerebrovaskulær sykdom. Navnet betyr røyksky på japansk og beskriver de karakteristiske karforandringene som påvises ved angiografi.

Kort kasuistikk

Umbilikal endometriose

Denne kasuistikken beskriver umbilikal endometriose, en sjelden lokalisasjon av sykdommen, som bør overveies hos pasienter med ømme oppfyllinger i navlen med sykliske forandringer.

Podkast

Podkast: Umbilikal endometriose

Vi har snakket med lege Maiken Reimer om når endometriose oppstår på mer uvanlige steder – i dette tilfellet i navlen.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel

Genotyping av pasienter behandlet med SSRI

Blant mer enn 3 000 pasienter hadde omtrent hver sjuende pasient en kombinasjon av genotyper, som anses å gi mest gunstig metabolisme og effekt ved behandling med SSRI.

Aktuelt

Atomvåpen og legers engasjement – saker fra arkivet

Mandag 26. september er FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen. I anledning dagen har vi i Tidsskriftet funnet frem noen aktuelle saker fra arkivet. Flere av dem er skrevet av medlemmer av Norske leger mot atomvåpen.

Tidligere i Tidsskriftet

Bendelormen – et nytt hygienisk problem

I Tidsskriftet nr. 2/1950 finnes en artikkel om parasitten Diphyllobothrium latum, også kjent som bendelorm. Bendelormen påvises fortsatt sjelden her i Norge, men den er utbredt i andre deler av verden. Under følger et utdrag av artikkelen.

Intervju

Legen med sparkesykkelen ved sin side

En artroskopi hindret Hanne Baust Staurset med å svinge seg i seiersdansen etter seks års medisinerstudier. I rullestol, og med en vaklende identitetsfølelse, har den tidligere elitefotballspilleren måttet passere store hindre for å kunne starte spesialiseringsløpet.

Leder

Farlige, syke personer – hjelpetrengende eller «tikkende bomber»?

Tilgangen til helsehjelp må bli bedre for alvorlig syke personer med risiko for voldsutøvelse.

Fra andre tidsskrifter

Verden mangler 6,4 millioner leger

En kraftig global økning i antall helsearbeidere er nødvendig for å oppnå universell helsedekning, mener en stor forskningsgruppe.

Medisinen i bilder

Aneurisme i portvenen

Legelivet

Natt i akuttmottaket

− Det er natt i akuttmottaket. På pauserommet som forbinder observasjonsposten med selve mottaket, står det kakerester på to fat, skriver lege Marte Syvertsen.

Debatt

Etisk berøringsangst i fosterdiagnostikken

Primærhelsetjenesten forventes å veilede gravide i valget om å takke ja eller nei til det nye tilbudet om fosterdiagnostikk, men får lite hjelp fra Helsedirektoratets veileder.

Podkast

Etiske dilemmaer i fosterdiagnostikken

Lider det offisielle veiledningsmaterialet rundt fosterdiagnostikk av etisk berøringsangst? Hør podkasten her.

Legelivet

Hva tror du på?

Troen kan gjøre oss sterke, men den kan også bryte oss ned. Det er mye helse og uhelse gjemt i det vi tror på. Kanskje dette er noe vi som leger bør erkjenne litt mer?

Språkspalten

Er tida snart ute for TIA?

Diagnosen transitorisk iskemisk attakk – ofte forkortet TIA – er i ferd med å bli overflødig.

Fra andre tidsskrifter

Celleterapi mot leukemi med effekt over mange år

Genmodifiserte T-celler fra pasienten holder kronisk lymfatisk leukemi i sjakk mange år senere.

Debatt om biologiske aldersundersøkelser av unge asylsøkere

Debatt

Vi tar usikkerheten rundt biologisk aldersvurdering på alvor

− Det statistiske verktøyet BioAlder er utviklet med henblikk på å vise variasjonen i prediksjon av kronologisk alder, fremhever forfatterne.

Debatt

Misvisende kritikk av biologiske aldersundersøkelser

− Utlendingsdirektoratet får kritikk for å stole blindt på biologiske aldersvurderinger i asylsaker. Vi er imidlertid godt kjent med begrensningene ved slike undersøkelser, skriver Olram i UDI.

Debatt

Feil i aldersvurderingen av unge asylsøkere

Dagens bruk av verktøyet BioAlder for å finne sannsynlig aldersspenn hos asylsøkere, er basert på en statistisk feilslutning. Mindreårige risikerer å klassifiseres som voksne.

Debatt

Vi trenger slagambulanser

Slagambulanser sparer tid fra symptomdebut til behandling ved akutt hjerneinfarkt, har en bærekraftig kostnad–nytte-profil og anbefales nå i europeiske retningslinjer.

Legelivet

Leger kan føle seg som bedragere

Mange leger tviler på egne prestasjoner, er overdrevet selvkritiske og frykter å bli avslørt.

Språkspalten

Mild demens – ikke begynnende demens

Uttrykket begynnende demens beskriver både en diagnose og en prognose, og bør ikke brukes.

Kronikk

Høyt nivå av tungmetaller i krabbe

Krabber er populær sjømat, men kan inneholde til dels store mengder miljøgifter. Innholdet er mange steder i Norge så høyt at inntak av brunmaten generelt bør frarådes.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media