Leder

Lykkelige mennesker er også friskere

Relasjonene våre er viktigere for lange, friske liv enn både røykeslutt, influensavaksine og behandlet hypertensjon.

Medisinen i bilder

Når hjernen undertrykkes

Kvinnen i 30-årene søkte legevakt grunnet nyoppstått interskapulær stivhetsfornemmelse. I tillegg opplevde hun intens og pulserende hodepine.

Klinisk oversikt

Selektiv mutisme hos barn og unge

Diagnosen selektiv mutisme beskriver barn som er helt tause i situasjoner der tale er forventet, mens de snakker hjemme med nære familiemedlemmer. Tidlig intervensjon er vesentlig, men ofte går det lang tid før disse barna blir tilbudt adekvat hjelp.


Nyeste vitenskapelige artikler

Kort kasuistikk

Førstegangspsykose behandlet uten nevroleptika

I denne pasienthistorien beskrives en vellykket behandling av en ung pasient med førstegangspsykose, der helhetlig forståelse, tålmodighet samt systemisk arbeid uten bruk av medikamenter førte til tilfriskning.

Tidligere i Tidsskriftet

Alkohol mot influensa

Legelivet

Indre monolog som arbeidsmetode

Kasuistikkene er ofte knappe og saklige, men de kan formidles på annet vis. Her kommer mitt forslag til indre monolog som en videreutvikling av kasuistikken som arbeidsmetode.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Noe å lære av

Immunsupprimert med nattesvette og vekttap

Nattesvette og vekttap kan være alvorlige, men uspesifikke symptomer. Vi beskriver her en pasienthistorie der mange differensialdiagnoser ble vurdert før tverrfaglig tilnærming ledet til riktig diagnose.

Kort kasuistikk

Stor fot etter langvarig borreliainfeksjon

En turglad kvinne i 50-årene hadde flere legebesøk med uspesifikke, men nyoppståtte plager. Først da hun fortalte at hun hadde gått opp en hel skostørrelse på høyre fot, ble mistanken om riktig diagnose vekket.

Debatt

Legenes penger må ut av fossil energi

– Legeforeningen har innført en fossilfri investeringsstrategi. Sykehjelps- og pensjons-ordningen for leger må følge etter, skriver Knut Mork Skagen og Kjell-Arne Helgebostad.

Kronikk

Koronaerfaringer fra et laboratorium

Siden starten av pandemien har vi utført nesten 1,6 millioner analyser for påvisning av SARS-CoV-2. Hva har vi lært, og hva kan gjøres for at vi skal være bedre rustet for neste pandemi?

Fra redaktøren

Alle vet at pesten kommer

Og alle vet at det er forskjell på folk. Mens 63 prosent av innbyggerne i høyinntektsland har fått minst én vaksinedose, er helsepersonell fortsatt uvaksinert i mange lavinntektsland.

Klinisk oversikt

Amiodaronindusert tyreotoksikose

Vi ser et økende antall pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose. Tilstanden kan behandles medikamentelt, men det tar ofte flere måneder og kan gi bivirkninger. Vi anbefaler i de fleste tilfeller at amiodaronbehandling kontinueres til tross for nyoppdaget tyreotoksikose.

Noe å lære av

En ung kvinne med pustevansker og proteinuri

En kvinne seint i 20-årene ble innlagt med brystsmerter og pustevansker. Utredningen avslørte en komplisert bakgrunn for plagene hennes.

Kronikk

Hvor effektive er covid-19-vaksinene hos eldre?

Hva særpreger immunsystemet hos eldre personer, og hva vet vi om effekten av vaksinene hos eldre?

Leder

Tvang kan være god omsorg

– For enkelte pasienter er tvang riktig omsorg og nødvendig for å gjennomføre behandling til beste for pasienten. Vi trenger en mer nyansert debatt, skriver Trude Fixdal og Harald Aulie.

Debatt

Ny tvangslovgjeving

Høyringa om ny tvangslovgjeving og drapa på Kongsberg 13.10.2021 har ført til at ordskiftet om tvang i helse- og omsorgstenesta har blussa opp.

Rastløse bein

Originalartikkel

Rastløse bein – en studie fra allmennpraksis

Rastløse bein kjennetegnes av kriblende og ubehagelige fornemmelser i beina ledsaget av trang til bevegelse. Forekomsten av rastløse bein var hele 14,3% i denne undersøkelsen.

Podkast

Underdiagnostisert og underbehandlet

Vi snakker med nevrolog Einar Kinge om hvorfor rastløse bein er underdiagnostisert og underbehandlet, og hvordan tilstanden kan behandles.

Leder

Rastløse bein er et folkehelseproblem

Mange pasienter med søvnvansker, irritabel tarm og kroniske smerter er også plaget med rastløse bein.

Tidligere i Tidsskriftet

Selvpåført arsenikkforgiftning

Kronikk

Ketamin ved depresjon

Dagens behandling av alvorlig depresjon er mangelfull, og mange pasienter oppnår ikke ønsket effekt. Ketamin er et nytt behandlingsalternativ.

Medisinen i bilder

Bitt av veggedyr

En frisk student flyttet til en ferdigmøblert leilighet på sommerstid. Allerede den første kvelden, noen timer etter leggetid, begynte det å klø, og pasienten utviklet raskt et generalisert utslett.

Oversiktsartikkel

Når bør man fryse ned eggstokkvev?

Kryopreservering og autotransplantasjon av eggstokkvev som fertilitetsbevarende behandling tilbys prepubertale jenter og kvinner med høy risiko for å utvikle prematur ovarial insuffisiens. Hovedkriteriene for å tilby pasienter denne behandlingen er omdiskuterte.

Originalartikkel

Omskjæring hos kvinner bosatt i Norge

Kvinner som er blitt omskåret har et spesialisert tilbud ved syv norske sykehus. Nå er det gjort en journalgjennomgang fra disse poliklinikkene i perioden 2004–15.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media