Leder

Drap, vold og trusler i psykiatrien

– Helsepersonell ved akuttpsykiatriske avdelinger rapporterer om trusler og vold. Stadig oftere må politi og vektere inn i sykehusavdelingene, skriver lederne for Norsk psykiatrisk forening, Dansk Psykiatrisk Selskab og Svenska Psykiatriska Föreningen.

Originalartikkel

Lungetransplantasjon

Median overlevelse etter lungetransplantasjon i perioden 1999–2020 var ti år. Økningen i antallet transplantasjoner på 2000-tallet og endringene i prioritet til transplantasjon fra 2009 har redusert ventelistedødeligheten for alle diagnosegrupper.

Leder

Lungetransplantasjon – klare prioriteringer, gode resultater

Prioritering skal skje i åpenhet og bygge på tydelige, kunnskapsbaserte og etterprøvbare kriterier.

Kort rapport

Pasienter innlagt for vestibularisnevritt

Det var i perioden 2011–21 en betydelig økning i antall pasienter innlagt for vestibularisnevritt i norske sykehus.

Tidligere i Tidsskriftet

Medisinsk reklame

Kronikk

Nemndabort 1979–2022 – hva har skjedd?

Etter lov om svangerskapsavbrudd av 1978 har man erfart et skifte i indikasjon, aldersfordeling og innvilgelse av nemndbehandlede svangerskapsavbrudd.

Noe å lære av

Levercirrhose og stillingsavhengig dyspné

Pasient med langtkommen levercirrhos var akseptert til levertransplantasjon da hun utviklet stillingsavhengig dyspné og fall i oksygenmetning.

Medisinen i bilder

Fluorescerende utslett i armhule

Mannen i 30-årene ble henvist til hudavdeling grunnet et voksende, intertriginøst utslett de siste ti årene. Utslettet medførte ingen plager ut over at det var sjenerende.

Fra fagmiljøene

Nytt verktøy for tolkning av farmako­genetiske analyser

Utilgjengelig kunnskap om tolkning av genvarianter som kan påvirke legemiddelrespons, er en barriere for implementering av farmakogenetikk. Nå er det utviklet et nettbasert verktøy.

Ledige stillinger på Legejobber.no
Legejobber.no
Se alle stillinger
Debatt

Etisk forsvarlig å fortsette med Helseplatt­formen?

– Helseplattformen synes å være en vedvarende trussel mot pasientsikkerhet og sykehusøkonom. Dette krever en etisk refleksjon, skriver Olaf Kleinau.

Fra redaktøren

Ikke rot med rekkefølgen

– På nytt er det foreslått å endre rekkefølgekravet i første del av legespesialiseringen. Det er en dårlig idé, skriver Øyvind Stople Sivertsen.

Klinisk oversikt

Skogflått­encefalitt hos barn

Forekomsten av skogflåttencefalitt øker i Norge. Her presenteres en klinisk oversiktsartikkel, inkludert to kasuistikker, som vektlegger klinisk presentasjon og diagnostikk av skogflåttencefalitt hos barn.

Leder

Gamle som brekker

Sårbare og multisyke eldre utgjør en stor del av pasientene våre. Pasienter med bruddskader er ikke noe unntak, og tverrfaglig behandling er bedre og billigere også for disse.

Intervju

Poesi og psykiatri

Oppveksten i en veiløs bygd uten TV-signal stimulerte til fortellerglede hos psykiater og forfatter Arne Ruset. Som 22-åring debuterte han med en lyrikksamling, men har først funnet roen til romaner, som pensjonist.

Originalartikkel

Helsetjenestekostnader ved overvekt og fedme

Lav sykdomsrisiko i en stor andel av populasjonen kan føre til minst like mange sykdomstilfeller som høy sykdomsrisiko i en liten andel av populasjonen.

Leder

Nyttig perspektiv på overvekt

– At fedme er relatert til andre helseproblemer, er velkjent. Men få har klart å måle sammenhengen i kroner og øre, skriver Hans Olav Melberg.

Kronikk

Persontilpasset medisin ved utviklings­forstyrrelser

Genetisk utredning er ikke alene tilstrekkelig for å kunne gi persontilpasset behandling til personer med utviklingsforstyrrelser.

Noe å lære av

Hevelse og nekrotiske lesjoner i ansiktet

En kvinne i 30-årene utviklet i løpet av kort tid multiple nekrotiske lesjoner i ansiktet. Hudlege gjenkjente kliniske trekk ved en sjelden diagnose, som til slutt ble diagnostisk bekreftet.

Debatt

I skyggen av en krig

Noe av det beste med medisinen er at den er internasjonal, med samarbeid på tvers av landegrenser. Men heller ikke det internasjonale medisinske fellesskapet kan være upåvirket av den brutale krigen i Ukraina.

Legelivet

Selvmordsatferd og hjelpsøking blant leger og veterinærer

Veterinærer har høy forekomst av selvmordstanker og lav grad av hjelpsøking for psykiske problemer.

Legelivet

Nocebo og placebo – farmakoterapiens yin og yang

«Nei, legemiddel X er noe dritt», sier pasienten bestemt. «Ja, men», tenker jeg, men skjønner så at mitt terapeutiske forslag faller på stengrunn.

Klinisk oversikt

Øyesykdom ved dystrophia myotonica

Dystrophia myotonica type 1 er en av de vanligste genetiske nevromuskulære sykdommene. Sykdommen rammer ikke bare skjelettmuskulatur, men er multisystemisk, og øyeaffeksjon med kataraktutvikling er et vanlig tilleggsfunn.

Debatt

Rasisme og diskriminering må inn som tema på medisinstudiet

Som lege i spesialisering møter jeg jevnlig pasienter fra marginaliserte grupper. Likevel har jeg hatt svært få, om noen, forelesninger om dette.

Leder

Senskader etter kullosforgiftning

Mange som overlever en kullosforgiftning, vil utvikle nevropsykiatriske senfølger.

Klinisk oversikt

Diabetes og kronisk nyresykdom

Kronisk nyresykdom er en av de alvorligste komplikasjonene til diabetes. En av utfordringene med diabetes er å oppdage tegn på nyresykdom. Nyere forskning viser at det er flere legemidler med nyrebeskyttende effekter.

Leder

Kvalitativ forskning i medisin

Det finnes knapt et forskningstema i medisin som kan klare seg uten god kvalitativ forskning og teoretisk velfundert kvalitativ analyse.

Tidligere i Tidsskriftet

Imaginære fengsler

Legers arbeidsliv

Kronikk

Veien til bærekraftige arbeidsforhold for leger

Legers arbeidsforhold har fått mye oppmerksomhet i sommer. Det jobbes kontinuerlig med temaet. Likevel er vi langt unna å kunne sikre et godt og trygt arbeidsmiljø og utrusting av den enkelte til å stå i legerollen.

Fra redaktøren

Når virkeligheten spriker

– Når virkeligheten sett fra direktørkontorene ikke lenger stemmer med den sett fra sykehusgulvet og legekontoret, trues selve tilliten som holder helsevesenet sammen, skriver sjefredaktør Are Brean.

Fra redaktøren

Menn må også tisse

Samtalene om hvordan vi har det på jobb, må inkludere alle. Unge leger ber om forståelse for at også vår yrkesgruppe skal ha mulighet til å kombinere yrkesliv med familie og fritid.

Kort rapport

Behandling av spastisitet

Denne studien tyder på at det kan være behov for forbedringer innenfor spesialisert spastisitetsbehandling i Norge for å sikre gode pasientforløp, tverrfaglige vurderinger og sikker gjennomføring av prosedyrene.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media