Debatt

Vi må snakke om kvinnehelse også i psykiatrien

Har man behandlet en pasient i flere år uten bedring eller endring, så må man være nysgjerrig på hvorfor det er sånn. Er diagnosen riktig?

Kronikk

Forventningsgapet i psykiatrien må reduseres

Vi må erkjenne at vi noen ganger intervenerer på individnivå når vi egentlig burde ha intervenert på samfunnsnivå.

Leder

Psykisk helsehjelp i Ukraina

Etter ett år med krig i Ukraina har millioner flyktet og nærmere 80 % av befolkningen angir å ha psykiske plager.

Nyeste vitenskapelige artikler

Originalartikkel

Økning av brannskadde over 75 år

Antallet pasienter over 75 år som årlig behandles ved Brannskadeavdelinga er etter 2015 tredoblet, og mer enn to tredeler av pasientene utskrives i live.

Leder

Nord og ned?

Man kan ikke kutte elektiv virksomhet, sentralisere funksjoner og samtidig beholde den samme akutte beredskapen.

Legelivet

Om fjør og lederskap

Hvorfor er disse inspirerende lederfuglene så sjeldne i helsevesenet, mens de ser ut til å trives godt i andre habitat?

Intervju

Langs nye legeveier

− Jo lenger jeg har jobbet, desto tydeligere har det blitt for meg at det som skjer med én, rammer mange, sier psykiater Anne Kristine Bergem.

Debatt

Studentopprør mot geografisk narsissisme

Studenter og undervisere frykter dårligere kvalitet på medisinstudiet i Tromsø når 181 studenter får tilbud om plass til høsten. Vi mener nåværende studiekvalitet kan opprettholdes og forbedres ved å desentralisere studiet ytterligere.

Legelivet

Grønnhette og Gråbein

Et helsepolitisk eventyr om Grønnhette og Gråbein.

Leder

Håp når håpløsheten truer

Håp får en ekstra dybde i møte med alvorlig sykdom. Er det rom for håpsdimensjonen i rasjonell, kunnskapsbasert medisin?

Essay

Håp

Kronikk

Filleristing, rettssikkerhet og vitenskapelig uenighet

Historien har vist hvor galt det kan gå når medisinske miljøer handler i flokk uten tilstrekkelig faglig grunnlag.

Debatt

Bivirkninger skal meldes på mistanke

Helsepersonell, og særlig leger, spiller en nøkkelrolle i legemiddelovervåkingen. Ved mistanke om ukjente eller alvorlige bivirkninger etter legemiddelbruk er det viktig å bruke melde.no.

Personlige opplevelser

Leger med grenser

Min første sommerjobb og møte med legeyrket var meningsfylt og lærerikt, men fremfor alt hektisk. Jeg erfarte at noe av det viktigste for å gjøre en god jobb – nemlig tid – er den største mangelvaren.

Fra andre tidsskrifter

Mindre hiv, men mer kjønnssykdom

Den globale hivsmitten har sunket de siste 30 årene, men smitten av andre seksuelt overførte infeksjoner har økt.

Kort kasuistikk

Pagets sykdom i brystvorten

Pagets sykdom betegner en hudforandring i brystvorten som skyldes et underliggende karsinom. Ved ensidig eksematøst utslett i mamilla bør man mistenke sykdommen og ta en enkel stansebiopsi.

Debatt

Observasjonstiden etter vaksinering kan halveres

Vi kan uansett ikke observere alle lenge nok til at vi er 100 % sikre på at ingen får en vasovagal eller anafylaktisk reaksjon etter å ha forlatt vaksinasjonsstedet.

Medisinen i bilder

Hjerne med kors

Ett døgn med

Tverrfaglig samarbeid styrker pasientbehandlingen

– Flere pasienter har behov for akutt psykiatrisk behandling. Vi jobber tett sammen i tverrfaglige team for å styrke behandlingen.

Fra redaktøren

Dette kommer til å gjøre vondt

Vårt offentlige helsevesen sliter. De ansatte må behandles som det knapphetsgodet de er.

Originalartikkel

Allogen stamcelle­transplantasjon hos voksne

Siden 2015 er antall transplantasjoner økt samtidig som overlevelsen er forbedret og risikoen for komplikasjoner lavere.

Leder

Betre og tryggare allogen stamcelle­transplantasjon

Allogen stamcelle­transplantasjon er ei høgspesialisert behandling for pasientar som har få eller ingen behandlings­alternativ for kurasjon. Resultata vert stadig betre

Klinisk oversikt

Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom

Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom medfører kronisk inflammasjon og fibrose i forskjellige organer på grunn av feil regulering av donors immunceller.

Podkast

Vaksineusikkerhet blant innvandrere under pandemien

I Norge har covid-19-vaksinasjonsdekningen vært lavere blant innvandrere. Hvorfor er det sånn?

Originalartikkel

Vaksineusikkerhet blant innvandrere under covid-19-pandemien

Studien avdekket at det var flere ulike faktorer som påvirket innvandrere til å bli usikre på om det var trygt å vaksinere seg. 

Debatt

Vi må bry oss om delirium

Andelen eldre i befolkningen øker, og mange av disse har høy risiko for utvikling av delirium ved sykehusinnleggelse. Vi bør i større grad ta i bruk de nasjonale retningslinjene for delirium.

Legelivet

Sykehusledernes vanskelige balansegang

Balansegangen mellom kvalitet på pasient­behandlingen, fagfolks engasjement og virksomhetens økonomiske rammer krever kontinuerlig oppmerksomhet fra ledelsen.

Kort kasuistikk

Arterielt spinalt infarkt

En pasient fikk akutte nakkesmerter og venstresidig armparese. Kompresjon av cervikale nerverøtter ble først ansett som sannsynlig årsak, men forløp og MR-funn ga etter hvert mistanke om en annen etiologi.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media