Kort kasuistikk
– Vi har behandlet to unge kvinner for alvorlig skade på ulnarisnerven etter fjerning av p-stav. For å unngå varige skader er det viktig at p-staven settes inn og fjernes riktig, skriver disse ortopedene fra Oslo universitetssykehus.
Intervju
Fødselslege, forfatter, spaltist og aktiv podkastgjest Thorbjørn Brook Steen både synes og høres godt. – Hvis jeg kan ha en stemme i offentligheten, må jeg bruke den der den behøves. For kvinner, barn og de som strever.
Fra andre tidsskrifter
«Gensløyd» kan reversere aldring og skade av nerveceller hos mus.
Tidligere i Tidsskriftet
«For Meningitis spinalis acuta behandledes 14, hvoraf 5 døde. Da et saavidt stort Antal blev angrepet av denne, visselig sjeldne Sygdom, vil jeg tillade mig at omtale den noget udførligere.»
Nytt om navn
Den første norske kasuistikken som beskrev sykehistorien til en pasient smittet med covid-19, vant prisen for årets artikkel i Tidsskriftet.
Podkast
Hva vet vi hittil om hvorfor noen blir alvorlig syke etter å ha tatt AstraZenica-vaksinen? Og hva vet vi om senfølgene etter covid-19? Vil dette viruset utvikle seg til å bli et tilbakevendende sesongvirus? Hva var de vanligste dødsårsakene i USA i 2020? Sjefredaktør Are Brean forteller om noen av...
Debatt
Keratokonus er en progredierende hornhinnesykdom som kan svekke synet.
Språkspalten
Helsespråk er språklig kommunikasjon om helse og sykdom i en helsefaglig sammenheng. Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.
Debatt
Mange med demens i Norge er ikke utredet og har ikke fått diagnose, skriver forfatterne av dette debattinnlegget.
Kronikk
Antistoffene som ser ut til å gi alvorlige komplikasjoner etter at man har fått AstraZeneca-vaksinen, er identifisert. Initiativet og analysene kom fra verdens nordligste behandlingstjeneste.
Kronikk
Vaksinering uten samtykke og eventuelt med tvang er problematisk og komplisert både juridisk og etisk. Når kan det likevel være aktuelt?
Fra andre tidsskrifter
Nesten hvert femte dødsfall var relatert til koronainfeksjon i en studie fra Zambia.
Debatt
Muslimenes hellige måned, ramadan, starter 13. april i år og vil vare i en måned. Vaksinering bryter ikke fasten. Derimot er covid-19-vaksinen viktig for å bekjempe pandemien og for å unngå et potensielt alvorlig sykdomsforløp for den enkelte.
Kort kasuistikk
Bruken av penselprøver fra øvre luftveier har økt sterkt under pandemien. Denne kasuistikken viser at dette ikke er uproblematisk.
Debatt
– Skal fortidens feil spille en rolle i prioriteringen av helsehjelp? Det gir i så fall debatten om prioritering av helseressurser en helt ny dimensjon, skriver Joar Røkke Fystro.
Legelivet
Legenes maktposisjon ble tidligere holdt kunstig oppe på en pidestall, skriver Olaf Gjerløw Aasland.
Medisin og tall
Selv noe så enkelt som å sammenligne forekomsten av noe i to grupper, kan gå galt.
Språkspalten
I faglige sammenhenger bør man stort sett unngå å bruke denne termen, skriver Guttorm Raknes.
Debatt
Skadevirkningene av nikotin bør ikke underkommuniseres, skriver Liv Grøtvedt og Ellen Rygh.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra redaktøren
– Ifølge statsministeren har vi ikke råd til å utbedre intensivkapasiteten uten å ta fra andre pasientgrupper. Det underlige er at pengene ellers synes å sitte ganske løst, skriver Liv-Ellen Vangsnes.
Leder
– Leger bør tenke nøye igjennom hvilke funksjonshemmende faktorer som finnes i kroppen, og hvilke som skapes av samfunnet, skriver Jan Grue.
Debatt
– Jeg forstår utålmodigheten som Bjørg Bakke setter ord på i innlegget «Når spydspissen blir liggjande i skuffen», men kritikken mot Legeforeningen er skivebom, svarer Marit Hermansen.
Kort kasuistikk
Soppinfeksjoner i sentralnervesystemet er en sjelden tilstand, men en viktig differensialdiagnose hos immunsupprimerte pasienter.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter som får postoperativ strålebehandling etter radikal prostatektomi ved prostatakreft, får oftere vannlatingsplager enn dem som stråles først ved tegn til residiv.
Originalartikkel
Å motivere pasienter med type 2-diabetes til livsstilsendring ble sett på som en vanskelig, men nødvendig oppgave. Flere uttrykte en viss skepsis mot retningslinjer.
Leder
God pasientinformasjon, også startkurs om diabetes, er en pasientrettighet, skriver Anne Karen Jenum.
Kronikk
– Det er lite dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdom. Derfor bør man ikke anbefale og markedsføre omega-3-tilskudd som forebyggende behandling.
Podkast
Vi snakker med Peder Langeland Myhre, lege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus og postdoktor ved Universitetet i Oslo.
Debatt
– Lekfolk som yter livreddende førstehjelp, bør få vite om pasienten overlevde, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Debatt
Norske og internasjonale studier tyder på at barns smertenivå blir undervurdert. Oppdaterte retningslinjer er nå tilgjengelig.
Fra andre tidsskrifter
Dette viser en randomisert placebokontrollert studie.
Klinisk oversikt
Mange legemidler som forskrives til eldre pasienter har utilsiktet antikolinerg effekt. Det kan føre til uheldige bivirkninger.
Kort rapport
Nevrosarkoidose er en sjelden, ikke-nekrotiserende, granulomatøs sykdom, hvor både det sentrale og det perifere nervesystemet rammes.
Debatt
Implisitt bias hos helsepersonell fører til forskjellsbehandling av pasienter. Det må Den norske legeforening gjøre noe med.
Intervju
Odd Martin Vallersnes ble blitzer for å holde ut studiet. I over 20 år har han vært legevaktslege. På legevakten forsker han på rusmisbrukere. Snart er han vel professor.
Fra andre tidsskrifter
I en sør-koreansk studie ble covid-19-virus påvist maksimalt tolv dager etter symptomdebut, mens PCR-testen var positiv over dobbelt så lenge.
Debatt
– Vi mener primærhelseteam med lege, diabetessykepleier og helsesekretær egner seg til å møte økningen av diabetesforekomsten.
I tidligere tider
I 1945 ble øyelegen Marius Haarr engasjert i pasienter med retinal periflebitt og nevrologiske symptomer.
Tidligere i Tidsskriftet
I januar 2000 publiserte Tidsskriftet for første gang hele utgaven på internett, og temaet var passende nok «Fremtiden».
Essay
Dersom smarttelefonen viser seg å være den nye sigaretten, er det viktig å lære av Dolls forskning for å forstå dens effekt på vår psykiske helse, skriver Anders Malkomsen.
Debatt
Er legestanden så ubetydeleg at midt i ein pandemi er stemma til foreininga vår redusert til eit knippe Facebook-postar, spør Bjørg Bakke.
Essay
Kriminalromanen «The Angry Puppet Syndrome» er en fiktiv historie om en sjelden, men særdeles alvorlig medikamentbivirkning.
Medisinsk historie
Ein analyse av medisinalmeldingane viser at distriktslækjarar, amtmenn og andre embetsmenn var opptekne av denne utfordringa gjennom fleire tiår.