Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
Det er økende interesse for kliniske studier av klassiske psykedeliske stoffer for behandling av psykiske lidelser, og disse stoffene ser ut til å ha liten risiko for alvorlige bivirkninger.

Spiralnektdommen

Debatt
Diskusjonen om reservasjon mot innsetting av spiral bygger på inngrodde medisinske myter og er blind for diskriminering av kvinners rettigheter.
Debatt
Høyesterett svarer ikke på om hvorvidt reservasjonsforbud er menneskerettsstridig, selv om en fastlege fikk medhold i at hennes oppsigelse var ugyldig.
Debatt
Fastlegeforskriften bør endres slik at det på ny åpnes for muligheten til å avtale reservasjon lokalt.
Tidligere i Tidsskriftet
På 1940-tallet ble en gravid pasient lagt inn på sykehus. Hun var midt i tyveårene, sunn, frisk og førstegangsfødende.
Medisin og tall
I en klinisk studie har vi ofte flere målinger fra samme pasient, men det er pasienten som må være den primære analyseenheten, ikke hver enkelt måling. Å telle samme pasient flere ganger kan lede til feilaktige effektestimater og konklusjoner. Figur 1 N = 5 eller N = 1? Målinger fra ulike ledd med...
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med venstresidig endokarditt som er stabile etter innledende behandling med intravenøs antibiotika, kan skifte til peroral antibiotika. Dette viser en dansk studie.
Fra andre tidsskrifter
Forekomsten av diaré blant barn i Afrika varierer mye, både mellom land og mellom ulike regioner i hvert land.
Fra redaktøren
I år lever det, for første gang, flere enn 1 000 personer i Norge som er 100 år eller mer. Vi lever stadig lenger. Men foreløpig skal vi alle dø – av noe.
Legelivet.
Hva motiverer engasjement i endringsprosesser – bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon?
Annonse
Annonse
Originalartikkel
Om lag 1 per 1 000 fikk årlig i perioden 2004–16 forskrevet et medikament mot alkoholbrukslidelse. Disulfiram var det mest brukte medikamentet. Det var en økning i forskrivning i alle aldersgrupper, men den største økningen var i gruppen over 55 år.
I tidligere tider
Hvordan kan leger videre engasjere seg i arbeidet for en atomvåpenfri verden?
Legelivet.
Opplysninger om alkohol- og cannabisbruk som tidligere er gitt under tillit, blir plutselig brukt mot pasientene.
Kronikk
Legemidler som hemmer vaskulær endotelial vekstfaktor, har gitt helt nye muligheter til å forebygge svaksynthet og blindhet.
Medisinen i bilder
Bildet viser et utslett hos en tidligere frisk tenåringsgutt. Et døgn etter at gutten inntok første klindamycin-kapsel i en kur mot akne, begynte han å føle seg uvel og fikk feber.
Klinisk oversikt
Ansiktslammelse kan være en stigmatiserende tilstand og kan i mange tilfeller påvirke blant annet lukkefunksjonen av øyet og ansiktsmimikk. For de fleste av pasientene finnes det behandlingsmetoder som kan forbedre funksjon og livskvalitet.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Språkspalten
Hvilke «hekter» er det snakk om når man «kommer til hektene»?
Noe å lære av
En kvinne i 20-årene ble henvist til gynekologisk poliklinikk etter å ha vært plaget av inkontinens for urin hele livet. Vi presenterer her en sjelden årsak til urinlekkasje hos voksne kvinner.
Fra andre tidsskrifter
Lett sedasjonsnivå under operasjon gir lavere risiko for postoperativt delirium hos hoftebruddspasienter, men bare hos de friskeste, viser studie fra USA.
Debatt
Jeg har i løpet av en seks år lang prosess fått erfare hvor vanskelig det kan være å få publisert virkelighetsdata som kunne være av interesse for mange.
Essay
I sitt langessay «På sviktende grunn» tar Siri Hustvedt et oppgjør med vedtatte sannheter innen nevrovitenskapen.
Originalartikkel
Insidensen av ventrikkelcancer i Norge har falt betydelig, men laparoskopisk tilgang ble benyttet hos de fleste pasienter operert for ventrikkelcancer med kurativ intensjon.
Medisinsk historie
«Vær alltid i godt humør», var en av Folkehelseforeningens anbefalinger for sunt levevis på ti plansjer i stort format. Året var 1923, og hensikten var å bidra til barnets og familiens sunnhet.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med psykoselidelser som sluttet med antipsykotiske legemidler, hadde bedre kognitiv funksjon enn de som fortsatte med slik behandling. Dette viser en ny observasjonsstudie.
Fra andre tidsskrifter
Resultatene av halvparten av alle kliniske studier i EU blir ikke innrapportert etter at studien er avsluttet.
Debatt
Det foreligger nå en oversikt over når laboratoriet umiddelbart bør varsle klinikeren om avvikende farmakologiske prøvesvar der pasientens helse og liv kan stå i fare.
Leder
Sunne solvaner og kunnskap om suspekte hudforandringer er fremdeles viktigst for å forebygge malignt melanom.
Fra andre tidsskrifter
De fleste giftige slangeartene finnes i områder der det er dårlig tilgang til behandling av forgiftning.
Reportasje
Aslak Steinsbekk er kledd i hvitt når vi møter ham. Vi står i et rom på et sykehus. På benken ved siden av oss ligger en pasient. Aslak går rett på sak. – Hun har muligens en ekstrauterin graviditet, sier han, henviser til pasienten, men uten å fortrekke en mine. Han er lege på vakt, og vi er under opplæring.
Klinisk oversikt
Legemiddeldosering til gravide er en vanskelig balansekunst, der mors behov for behandling må veies opp mot risikoen for fosterskadelige effekter.
Debatt
I Norge har det vært tradisjon å behandle vitamin B12-mangel med injeksjoner. Det er vanligvis ikke nødvendig.
Medisin og tall
Randomisering innebærer at behandlingene vi sammenligner i en studie, blir tildelt deltagerne helt tilfeldig. Det hjelper oss å trekke slutninger om kausal effekt av behandling.
Fra andre tidsskrifter
Det er fortsatt usikkert om ikke-invasiv prenatal test, såkalt NIPT-test, fører til færre spontanaborter sammenlignet med prøver av fostervann og placenta.
Fra andre tidsskrifter
Muskelpeptidet apelin virker anabolt på muskelcellene i mus, men produksjonen avtar med alderen.
Tidligere i Tidsskriftet
I Tidsskriftet i 1953 dukket det opp et forslag til hvordan man kunne unngå forsinkelser og unødvendig tidsbruk for både legen og pasienten ved et legekontor.
Intervju
Britt Larsen Mehmi er en av de erfarne «kombilegene» i Finnmark, en som har vært der over tid.
Kort kasuistikk
En ung kvinne ble rammet av feber, generelle ødemer, leddsmerter og tungpust. En i utgangspunktet forbigående, harmløs infeksjon viste seg her gjennom et alvorligere forløp med akutt glomerulonefritt.
Legelivet.
Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet.
Kronikk
I 2015 var de beste dataprogrammene omtrent like dyktige som mennesker til å identifisere dagligdagse objekter. Etter dette er vi forbigått.
Språkspalten
Krokodilletårer finnes både i folketroen og i medisinen. Tårer renner av ulike grunner. Krokodilletårer anno 1888. Illustrasjonsfoto: Mary Evans Picture/NTB scanpix. Krokodilletårer er det samme som falske tårer. Slike utgytelser er altså ikke ektefølte. Og det er ikke et nymotens påfunn. Uttrykket...
Debatt
Hadde tennis, squash eller badminton vært et medikament, burde leger forskrevet det til sine pasienter.
Noe å lære av
Ved nye nevrologiske symptomer hos pasienter med kreft er det viktig å tenke differensialdiagnostisk bredt.
Annonse
Annonse