Reportasje

Kampen om LIS1

De har bygget CV i flere år med ett hovedmål for øyet: å kapre en av de ettertraktede LIS1-plassene. Nå venter spente, nyutdannede leger på å ta fatt på arbeidslivet. Men dette er langt fra realiteten for alle.

Originalartikkel

Eksamensformer i de norske medisinstudiene

I denne studien ble det kartlagt hvilke eksamensformer som er i bruk, og analysert studieledelsenes begrunnelser for hvorfor nettopp disse er valgt.

Leder

Eksamen som læringsarena

I måten medisinstudentenes kompetanse testes på, er det for liten vekt på læring og tilbakemelding.

Debatt

Avhengighet av nyere antidepressiver

Seponeringssymptomer etter bruk av antidepressiver er hyppigere, mer langvarige og alvorligere enn tidligere hevdet. Norske behandlingsråd bør revideres.

Leder

En legeutdanning for klimakrisen

Medisinstudiet må gi legene kunnskaper, verdier og verktøy til å arbeide mot klimaendringene.

Nyeste vitenskapelige artikler

Intervju

Forskeren som ble forfatter

Forsker og forfatter Erik Sveberg Dietrichs elsker å formidle og har skrevet om alt fra historie til hypotermi. Men da han selv var på tur i fjellet og snøværet kom, holdt det på å gå galt.

Kronikk

Mange flyktninger har høy risiko for hjerte- og karsykdom

Norske leger må være oppmerksomme på at mange pasienter fra andre land, eksempelvis flyktninger fra Ukraina, har høy risiko for hjerte- og karsykdom.

Legelivet

Leger og kjønn

I Norge er det nå tallmessig kjønnslikhet blant legene, men maskulin tenkning og holdning er fremdeles dominerende i praksis. Vil dette endre seg?

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no

Debatt om blodberedskap

Debatt

Totalforsvar og blodberedskap

For å redusere morbiditet og mortalitet ved krigshandlinger, er det nødvendig med tilgang til tidlig skadebegrensende kirurgi, resuscitering og balansert transfusjon.

Debatt

Vandrende blodbanker

Tapping av fullblod fra nødblodgivere kan redde liv ved livstruende blødninger som oppstår på steder langt fra sykehus.

Kommentar

Blod og beredskap

Transfusjonspraksis i norske sykehus er styrt av kunnskap og tilgang på blodgivere og blodkomponenter. Blodbankene må ta høyde for at behovet for ordinære blodkomponenter til bruk i sivile sykehus ikke blir borte i en krigssituasjon

Debatt

Bedre etterutdanning i anatomi for norske klinikere

Norske leger trenger et langt bedre tilbud om anatomisk etterutdanning enn hva de får i dag.

Kort kasuistikk

Kalsifiserende tendinitt i m. longus colli

Denne kasuistikken viser at diagnosen kalsifiserende tendinitt i m. longus colli kan stilles ut fra bildediagnostikk sammen med kliniske funn.

Debatt

Vi trenger en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotika som uvurderlig ressurs er under trippel ild: mangel på nye antibiotika, økende resistens og manglende finansiering for antibiotikastyring.

Fra laboratoriet

Laktat i fosterskalpblodprøve som markør for føtal hypoksi

Evidensgrunnlaget for å ta blodprøver fra fosterskalpen er svakt. Fører prøvene til færre intervensjoner eller bedre utfall for fosteret?

Tidligere i Tidsskriftet

Nürnbergkodeksen

Kort kasuistikk

Matavhengig treningsindusert anafylaksi under graviditet

Gravide med sjeldne tilleggsdiagnoser trenger en trygg fødselsplan. Denne kasuistikken beskriver fødselsforløpet hos en pasient med matavhengig treningsindusert anafylaksi.

Klinisk oversikt

Prematur ovarialinsuffisiens

Kronikk

Appendisittbehandlingen bør standardiseres

Rutinene for diagnostikk og behandling av akutt appendisitt synes å variere mellom sykehus. Vi foreslår å arbeide mot en felles strategi for diagnostikk og behandling av akutt appendisitt i Norge.

I tidligere tider

Den blonde kjempe

Medisin og tall

Intraklassekorrelasjon

En viktig egenskap ved en målemetode er at den er reliabel, det vil si at den gir godt samsvar mellom gjentatte målinger på samme objekt.

Språkspalten

Preprint på norsk

Elektronisk forhåndspublisering uten fagfellevurdering kan kalles preprint også på norsk.

Legelivet

Sommerlegen

Hva motiverer leger til å jobbe som legevikar på et ukjent legekontor om sommeren?

Leder

Menneskenes hjem

− Klimakrisen er for lengst anerkjent som en helsekrise. Vi må gjøre alt i vår makt for å hindre at vi havner på feil klode.

Essay

Er hjernen alt vi har? Et forsvar for empati og populærvitenskapelig nevrolitteratur

Hvordan skal vi navigere i spennet mellom fornuft og følelser, når demokrati, menneskelig omsorg og empati utfordres?

Legelivet

Depresjon og utbrenthet blant svenske leger

Tall fra en fersk studie viser forekomst av alvorlig depresjon og klinisk utbrenthet blant praktiserende leger i Sverige.

Intervju

Formidling, forskning og frie kaker

Immunologen Anne Spurkland var i toppform for formidling da pandemien kom til Norge. To år og to formidlingspriser senere er hun klar for å forklare verden hvordan immunsystemet henger sammen.

Kronikk

Kunstig intelligens i klinikken – en industri uten råvarer

At forskning på helsedata styres etter hvilke data som er tilgjengelige fremfor de kliniske problemene, taper både pasientene og forskningen på.

Kronikk

Fremtidens patologi er digital

Digitalisering og kunstig intelligens som løsningen på problemet med få patologer og stort arbeidspress er neppe nok.

Fra redaktøren

Kunst som medisin

WHOs rapport om kunst og helse havnet i skyggen av en pandemi. Nå er det tid for å omsette rapporten i resepter.

Originalartikkel

Etiske dilemmaer for sykehjemsleger under covid-19-pandemien

Studier nasjonalt og internasjonalt viser at pandemien ga flere nye etiske dilemmaer for helsepersonell.

Pride

Leder

50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert

− Tillit til legen er helt avgjørende for at pasienten skal føle seg trygg til å være åpen om kjønn og seksualitet, fremhever Kirsti Malterud.

Reportasje

Skeive leger om skeive pasienter

– Det er viktig at helsepersonell har en bevissthet rundt skeiv seksuell helse.

Fra redaktøren

Ingen er fri før alle er fri

2022 er skeivt kulturår. Kan vi lære av fortiden og ta et oppgjør med egne fordommer og kultur?

Leder

Retten til å elske den man vil

Alle våre pasienter må behandles med samme åpenhet, forståelse, empati og respekt.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media