Kvinnedagen

Leder
«Heldigvis er det ingen problemer med sexen!» sa den nærmere 80 år gamle kvinnen idet hun var på vei ut døra etter en gynekologisk undersøkelse.
Leder
Deler av helsevesenet viser stor bevegelighet hva angår kjønnsuttrykk. Helsevesenet er kanskje ikke i besittelse av en dypere kjønnsforståelse, men vi kan håpe og tro at også det er i utvikling.
Debatt
Årlig opereres flere tusen kvinner med genital descens uten at vi vet hvordan det går med dem. Det er på tide med et nasjonalt kvalitetsregister.
Leder
Hva gjør et team smartere? Flere kvinner. Det mener tidsskriftet Harvard Business Review.
Debatt
Samtykke står sentralt både i medisinsk etikk og i pasientrettighetsloven. Leger må engasjere seg i debatten om en samtykkelov, der det fastslås at sex uten samtykke er voldtekt.
Kort kasuistikk
Man må ikke glemme å spørre om pasienten har hatt dyrekontakt. Det var nøkkelen til å finne årsaken til pasientens symptomer i denne kasuistikken.
Intervju
Hver dag sender Arild Vedvik ut tre dikt til de som deltar i Poesiringen. Han deler kunst inn i det som berører og det som ikke berører.
I tidligere tider
Rettsmedisin har vært undervisningsfag på medisinstudiet siden 1814. Snart kan faget endelig bli en legespesialitet i Norge.
Noe å lære av
For en mann i 50-årene med utenlandsk opprinnelse ble residiverende feber og nattlig tørrhoste starten på et langvarig utredningsforløp. Det som førte til hans forsinkede diagnose viste seg å være et kjennetegn ved sykdommen.
Legelivet
Kirurgers mulighet til å styre sin egen arbeidsdag og fatte selvstendige, kliniske beslutninger er i liten grad undersøkt in situ. Dette bør gjøres oftere.
Podkast
Et tidligere friskt barn i sen barnehagealder ble tatt med til legevakt på grunn av nylig oppstått påfallende oppførsel. Diagnosen viste seg å være en svært uvanlig tilstand som bare er beskrevet i noen få kasuistikker tidligere. Vi snakker med to av legene som jobbet med denne pasienten, Ingrid...
Noe å lære av
Et barn i sen barnehagealder ble brakt til sykehus grunnet uforklarlig endret adferd. Kunne det ha noe å gjøre med den gummibamsen barnet nevnte? Endelig diagnose ble først fastsatt dagen etter innkomst.
Medisinen i bilder
Bildet viser luft i sinus sagittalis superior hos en kvinne i 80-årene ett døgn etter fall i hjemmet.
Kronikk
Etter massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 har ny kunnskap endret premissene for skadeserstatning og for utforsking av senskader etter vaksinasjon.
Minileder
Spørsmålet om når vi skal gjenåpne, er derfor et spørsmål om hvor mange tapte liv vi aksepterer, i bytte mot et åpent samfunn.
Fra redaktøren
Hvor mange nordmenn vet at mutasjon egentlig bare betyr forandring, spør Lise Skogstad Loftsgaard.
Minileder
Det er på tide å hente frem ordet dugnad igjen. For koronavaksineringen er nettopp det, skriver Are Brean.
Originalartikkel
Leishmaniasis er en sjelden, men potensielt alvorlig importsykdom. I denne artikkelen undersøkes forekomst, diagnostikk og behandling av leishmaniasis i Norge.
Fra laboratoriet
Hva er elektroforese, og når bør det rekvireres? Og hvilke begrensninger ved metoden er det nyttig å vite om?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Debatt
Ettersom anbefalt mengde tran er lik for alle over 1 år, vil innholdet av miljøgifter ha størst betydning for de med lavest kroppsvekt, nemlig småbarn.
Legelivet
Hva kan vi lære av fiktive leger på TV-en, spør Frederik Emil Juul.
Medisin og tall
Et viktig skille mellom forskjellige typer studier går mellom observasjonelle og eksperimentelle studier.
Fra andre tidsskrifter
Mange foreldre ønsker eksomsekvensering når barnet deres har en uklar eller sjelden diagnose.
Essay
Høy sysselsetting er en av suksessfaktorene bak den nordiske velferdsstaten. Men for dem som har falt ut av arbeidslivet, kan veien tilbake være lang. Det er på tide å tenke nytt om hva som skal til for å få flere tilbake i arbeid.
Debatt
Det er på høy tid å se på hvordan medisinsk kunnskap blir brukt for å endre det juridiske grunnlaget for politiske intervensjoner.
Kronikk
– Vi kan lære mye av Essure-saken, og introduksjon av denne behandlingsmetoden kan ikke karakteriseres som noe annet enn en skandale.
Fra andre tidsskrifter
ACE2-lignende proteiner kan binde SARS-CoV-2-virus i cellekultur, utkonkurrere cellers ACE2-reseptorer og dermed redusere mengden av tilgjengelige virus.
Legelivet
Våre politikere bør minnes om at å investere i helse er å investere i samfunnet. Money spent on the brain is never spent in vain, er et ordtak vi har i nevrologien.
Språkspalten
Biologiske legemidler med monoklonale antistoffer har lange, ofte kompliserte og forvirrende, navn. Hva er logikken bak?
Medisin og tall
Det benyttes ofte tilbøyelighetsanalyser.
Debatt
I den planlagte massevaksinasjonen vil man oppleve at mange pasienter får allergiske reaksjoner og anafylaksi. Det er viktig at disse pasientene utredes.
Kort kasuistikk
De fleste thoraxtraumer er ikke innleggelseskrevende, men komplikasjonene kan være mange. Pleuraeffusjon er blant de vanligste som krever behandling.
Originalartikkel
Funnene i denne studien understreker at ferskvannskontakt i Afrika er vanlig blant reisende, og at forekomsten av schistosomiasis kan være høy også blant personer som er eksponert for ferskvann i kort tid.
Leder
Store framskritt i bekjempelsen av schistosomiasis står i fare for å bli reversert i mange land på grunn av tiltak mot koronapandemien.
Debatt
Objektiv metodikk i matematisk modellering avhenger av menneskelige vurderinger. Disse påvirker resultatene som brukes som beslutningsgrunnlag av blant annet Folkehelseinstituttet, og som medfører konsekvenser for vaksineprioritering.
Kort rapport
Etter mars 2020 har antibiotikabruken gått ned. Det kan være rimelig å tenke at før pandemien var folk mer opptatt av hvorvidt en luftveisinfeksjon burde behandles med antibiotika, mens under pandemien er dette erstattet med et behov for å sjekke om infeksjonen skyldes SARS-CoV-2.
Intervju
– Min største helsepolitiske seier? Gro stopper opp og blir tankefull. Det spørsmålet ser hun ut som om hun ikke har tenkt på før.
Fra andre tidsskrifter
Pasientaktivister bruker affekt både bevisst og ubevisst når de forsøker å påvirke medisinsk forskning, viser ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Valg av sekvenseringsmetode vil påvirke hvilke genetiske varianter man har mulighet til å identifisere.
Debatt
Vi etterspør mer undervisning om klima og helse i legeutdanningen, skriver forfatterne av dette debattinnlegget.
Podkast
Innvandrerkvinner er en sårbar gruppe innen norsk fødselsomsorg. Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre for å minske risikoen for uheldige svangerskapsutfall? Vi snakker med Sukhjeet Bains, lege og forsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Oversiktsartikkelen Helse i svangerskapet...
Debatt
For flere kreftformer er det en markant nedgang i registrerte tilfeller under første del av covid-19-pandemien, viser en ny rapport fra Kreftregisteret.
Tidligere i Tidsskriftet
Sigmund Freud anonymiserte pasientene sine. Men måten han gjorde det på, var å gi dem pseudonymer. «Lille Hans» er i ettertiden identifisert som Herbert Graf, sønn av den kjente musikkteoretikeren og kritikeren Max Graf.
Språkspalten
Journalspråket er fullt av feilbrukte eller meningsløse fraser og betegnelser. Noen kan være utilsiktet morsomme.
Fra andre tidsskrifter
I en studie var mors bruk av paracetamol under svangerskapet assosiert med utvikling av ADHD hos barnet.

Covid-19 og ansatte i helsevesenet

Originalartikkel
Ambulansepersonell var yrkesgruppen som hyppigst ble smittet med covid-19 i Norge i 2020. Psykologer sjeldnest. Det viser en ny studie fra Folkehelsesinstituttet.
Leder
Hvor stor er risikoen for at helsepersonell smittes med SARS-CoV-2-virus på jobb? Nye tall fra Folkehelseinstituttet gir oss bare delvis svar.
Leder
Flere enn 5 600 ansatte i helse- og omsorgstjenesten ble smittet med SARS-CoV-2 i 2020. Gode helsetjenester er avhengig av at nok ansatte er friske og kan gå på jobb.