Kronikk
Også pasienter med initialt mildt forløp av covid-19 rapporterer langvarige symptomer i form av blant annet brystsmerter, tungpustethet, hodepine og utmattelse.
Originalartikkel
Tidligere hjertestans eller alvorlig arytmi forelå hos 67 % av dem som fikk implantert hjertestarter. Koronarsykdom var vanligste underliggende årsak.
Leder
Kvalitetsovervåkning er nøkkelen til god pasient-sikkerhet, skriver Torkel Steen.
Kort rapport
I løpet av to år utløp 12 % av alle e-resepter uten at medikamentene ble hentet ut. Det tilsvarer mer enn 5,9 millioner medikamenter.
Kort kasuistikk
Pasienten hadde symptomer på covid-19 i totalt 70 dager.
Intervju
– Vi fikk høre at vi var så flinke, begavede og privilegerte. Det er ikke nødvendigvis noen fordel når man sliter, sier professor i medisinske atferdsfag Reidar Tyssen.
Debatt
Hurtigtester er en kilde til feil og misforståelser i oppfølgingen av rusmiddelbruk.
Noe å lære av
Hos denne pasienten var mikrobiologiske funn avgjørende for å komme frem til riktig diagnose.
Tidligere i Tidsskriftet
Er det en spesiell type som velger å studere medisin? «Ø.» ser fellestrekk hos kollegaene i en Æsculap-artikkel fra 1923.
Språkspalten
I 78 forskningsartikler ble det engelskspråklige navnet for St. Olavs hospital skrevet på 13 ulike måter. Det offisielle navnet ble ikke brukt i det hele tatt.
Debatt
Den nye bioteknologiloven gir oss en gyllen mulighet til å reflektere rundt egne verdier, skriver Ingunn Marie Engebretsen.
Tidligere i Tidsskriftet
Hvor farlig er det å håndtere frimerker som har blitt fuktet med spytt fra en person med tuberkulose? En fransk militærlege undersøkte saken tidlig på 1900-tallet.
Tidligere i Tidsskriftet
I 1917 var det ikke uvanlig at legene brukte hele dagen bare på å komme seg til pasienten.
Legelivet
Digitale forelesninger virker smitteforbyggende på mer enn humane virus, skriver Frederik Emil Juul.
Fra andre tidsskrifter
En ny metaanalyse viser bedre langtidsresultater ved bruk av radialisgraft fremfor venegraft ved koronar bypasskirurgi. Bør norske hjertekirurger endre praksis?
Fra andre tidsskrifter
– Samlet sett tyder resultatene på at det er arbeidsmengde som har betydning, sier Karin Isaksson Rø.
Kort kasuistikk
En kvinne i 50-årene ble innlagt i sykehus med feber, halssmerter og inspiratorisk stridor. Man mistenkte en potensielt livstruende tilstand.
Fra redaktøren
«Norge trenger flere barn», sa statsminister Erna Solberg i 2018. På Lesvos sover nyfødte på gata, skriver Martine Rostadmo.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk
Enhver lege vil uunngåelig få forespørsler fra familie, venner og bekjente om medisinske råd og behandling av større eller mindre art. Hvordan håndterer man det?
Podkast
Jan-Henrik Opsahl fra Rådet for legeetikk tar deg gjennom potensielle problemer som kan oppstå dersom man velger å behandle en venn eller et familiemedlem.
Originalartikkel
Blant covid-19-innlagte var det flere med underliggende sykdomstilstander enn i befolkningen.
Debatt
Profylakse bør vurderes også til pasienter som ikke er innlagt, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Tidligere i Tidsskriftet
En oppgitt student skrev i Æsculap i 1997 om kaos på akuttmottaket ved Ullevål sykehus.
Fra andre tidsskrifter
Forskere har kartlagt molekylære endringer i forkant av sykdomsoppbluss hos pasienter med revmatoid artritt.
Fra andre tidsskrifter
Tradisjonelle kriterier for akademiske meritter teller mest ved tilsetting på medisinske fakulteter.
Fra andre tidsskrifter
Ikke nødvendigvis, viser en ny studie.
Språkspalten
Termene antiepileptika, antikonvulsiva og refraktær epilepsi er upresise og bør erstattes av moderne betegnelser.
Intervju
Øystein Søbstad, tidligere smittevernoverlege i Bergen, angrer ikke på at han valgte medisinen.
Kronikk
Seks vaksinekandidater har nådd fase 3-studier. De første resultatene herfra forventes i løpet av høsten.
Leder
Fraværet av effektiv forebygging av selvmord er et av våre store folkehelseproblem. Vi trenger et bredere perspektiv på selvmord enn sykdomsmodellen.
Fra redaktøren
Svangerskapsomsorg er for viktig til å bli gjort til en dragkamp mellom ulike faggrupper, skriver Øyvind Stople Sivertsen.
Fra andre tidsskrifter
Aldrende bindevevsceller, såkalte senescentceller, kan fjernes medikamentelt og slik redusere fibrøs innkapsling av implantater.
Originalartikkel
Prognose for tilheling er avhengig av årsak til fistel.
Kort rapport
I perioden 2010–17 økte forbruket av opioider ved to kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Endringen var i all hovedsak forårsaket av økt forbruk av oksykodon.
Leder
Leger bør reflektere over egen praksis med forskrivning av smertestillende legemidler.
Originalartikkel
NORRISK-2, et enkelt skåringssystem for hjerte- og karsykdom, identifiserte de fleste som utviklet hjerte- og karsykdom innen ti år blant 2 014 friske menn.
Debatt
Studier viser at det er grunn til å være skeptisk til betydningen av gluten ved glutenintoleranse uten cøliaki. Tiden er moden for å vurdere retten til grunnstønad for disse pasientene.
Legelivet
Legeliv kan være lange vakter og høy arbeidsbelastning, men det kan også være avslapping foran tv-en etter endt jobbdag. Hva med å invitere «the Marlboro Man» – den ikoniske, vandrende sigarettreklamen – opp i sofaen med familien hver kveld?
Klinisk oversikt
Knuter i tyreoidea er vanlig. Systematisk ultralyd-undersøkelse vil i stor grad kunne avklare hvilke knuter som krever oppfølging.
Kronikk
Vi vet ikke nok om hva som induserer pubertet og hvilke faktorer som påvirker dens start.
Podkast
Kommer norske barn tidligere i puberteten enn de gjorde før? Hva kan det i så fall skyldes, og hva er konsekvensene?
Aktuelt
En studie på nalokson mot opioidoverdoser gitt som nesespray i stedet for intravenøs administrert, førte til kommersiell videreutvikling av preparatet – og prisen for «Beste originalartikkel».
Noe å lære av
En mann ble innlagt med ødemer, tungpustethet og hypertensjon. Det var starten på et uvanlig sykdomsforløp.
Klinisk oversikt
Hvilke symptomer gir dette, og hvordan skal det behandles?