Reportasje
Som fastlege i Lyngen kommune jobber Bjarte Skille døgnet rundt i to uker – før han tar fire uker fri. Tidsskriftet fulgte ham gjennom et døgn på vakt.
Debatt
Fra tid til annen er det oppslag i media om en forsker som har løst en medisinsk gåte. Men er gåten løst, slik det påstås?
Debatt
I 2018 omkom 23 personer i fritidsbåtulykker. Mange av ulykkene kunne ha vært unngått, mener forfatterne av denne debattartikkelen.
Kort kasuistikk
Det sies at øyet er et vindu mot hjernen. Et godt eksempel på dette er Foster Kennedys syndrom.
Kronikk
Til tross for handlings-planer, økt kompetanse og bedre behandling har ikke selvmordsraten gått ned i Norge på 20 år.
Legelivet
I en ny studie diskuteres viktigheten av at ledere i større grad inkluderer leger i klinikkens utvikling-sarbeid.
Legelivet
Innkomstjournalen gjør det mulig å se bort fra det ved sykdommen som er det vanskeligste for legen og det viktigste for pasienten.
Fra andre tidsskrifter
Stort forbruk av solbeskyttende kremer kan gi høyere serumnivåer av aktive stoffer enn anbefalt.
Originalartikkel
Senere utdannede leger opplevde mindre jobb–hjem-stress ti år etter studiet enn leger utdannet tidligere.
Debatt
Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikamenter er lite relevante i substitusjons-behandling.
Personlige opplevelser
Det tok litt tid før vi, hver for oss, ante rekkevidden av stormen i Hustadvika, skriver Ida Marie Mørk og Cato Innerdal.
I tidligere tider
Våren 1905 var to små søstre i full lek. Et uhell førte til at den ene søsteren fikk fingeren kappet av.
Intervju
Hanne Heszlein-Lossius hadde mareritt etter at hun kom hjem fra flyktning-leiren Moria.
Medisinsk historie
Norges første kvinnelige psykiater er nesten glemt i dag.
Debatt
Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin.
Originalartikkel
Fra 2004 til 2014 ble det registrert relativt få alvorlige komplikasjoner, men seks pasienter døde.
Leder
Det kan ikke være slik at det er opptil hvert enkelt senter eller kirurg å avgjøre hvilke metoder som tilbys.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra andre tidsskrifter
Aktiv smitteoppsporing blant husstandsmedlemmer av tuberkulosepasienter er nyttig, viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Amerikansk tobakks-industri har målrettet utviklet og markedsført brus mot barn.
Klinisk oversikt
Det er dokumentert økt forekomst av rabdomyolyse i Norge. Hva er hoved-forskjellen på dette og vanlig muskelstølhet?
Kort rapport
Ga den uvanlig varme sommeren i Sørøst-Norge i 2018 økt dødelighet blant eldre?
Fra andre tidsskrifter
Research Domain Criteria (RDoC) er et ambisiøst forsøk på å forstå psykiske lidelser på nye måter. Men psykiatere er uenige om prosjektets nytteverdi.
Essay
I spenningsromanen «Som pesten» velter et lite virus et stort lass. Vil den neste pesten få helsevesenet til å kollapse?
Språkspalten
Ulike uttrykk og forkortelser blir brukt om kommunenes døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Hvilket er det beste?
Medisinen i bilder
Obturatorhernier er sjeldne og representerer mellom 0,07 og 1 % av alle bukhernier
Klinisk oversikt
Chiari-malformasjon type 1 påvises hos mange som bare et tilfeldig funn ved MR.
Originalartikkel
Pasienter med mistenkt sepsis fikk i stor grad antibiotikabehandling innen én time.
Leder
Tilsyn av sykehusene sin sepsisbehandling har ført til forbedringer, men mye gjenstår, skriver Steinar Skrede.
Personlige opplevelser
– Hva gjør jeg når døden banker på døren som en venn og jeg ikke skjønner at den vifter med et hvitt flagg?
Medisin og tall
Å presentere en rekkefølge er intuitivt og gir innsikt, men den bør tolkes og brukes med varsomhet.
Fra andre tidsskrifter
Risikoen for død og kardiovaskulære hendelser synes å være omtrent den samme.
Kronikk
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn bør endres, skriver forfatterne bak denne kronikken.
Kronikk
God kreftomsorg er en viktig og prioritert del av fastlegenes arbeidshverdag. Framover forventes det at innsatsen skal øke.
Originalartikkel
Denne artikkelen, trykt i Tidsskriftets nr. 3/2018, vant Legeforeningens pris for forebyggende medisin.
Noe å lære av
Pasienten gjennomgikk et komplisert forløp etter inntak av flekainid.
Kronikk
Slurv i randomiserings-prosessen reduserer gyldighet av resultater.
Legelivet
Du har syndet mot det mest grunnleggende i faget ditt: Primum non nocere.
Intervju
Med mange års bakgrunn som fastlege og praksis-koordinator har Bente Thorsen tatt tak i samhandlings-utfordringene i helsetjenesten med liv og lyst.
Fra redaktøren
Prisen på legemidler skyter i været, industrien har topp inntjening, og vi har legemiddelmangel. Tiden er inne for StatMed.
Klinisk oversikt
Hvordan kan man enkelt skille mellom hjerneinfarkt og andre, mer godartede årsaker til akutt svimmelhet?
Klinisk oversikt
Langvarige svimmelhets-plager kan skyldes uhensiktsmessige kompensatoriske strategier etter akutt svimmelhet.
Originalartikkel
Nær 50 % av henvisningene til tverrfaglige smertesentre ga utilstrekkelig informasjon for vurdering av rett til helsehjelp.
Debatt
Ti år etter svineinfluensa-utbruddet er det fremdeles uklart om vedtaket om massevaksinasjon ble fattet på rasjonelt og uhildet grunnlag.